Zoeken

Verandering nodig

Fysieke gezondheid, mentale weerbaarheid, zelfstandig kunnen blijven functioneren, sociaal contact en welbevinden zijn basisbehoeften voor iedereen. De coronacrisis heeft dit extra duidelijk gemaakt. In politiek en beleid is meer aandacht gekomen voor ggz-zorg, mentale gezondheid en leefstijlpsychiatrie. De vraag naar ggz-zorg voor jeugd en volwassenen was al groot vóór de crisis en zal naar verwachting de komende periode verder stijgen. Een groei die niet bijgebeend kan worden door een gelijke groei in de arbeidscapaciteit. We staan voor een grote opgave op vele fronten. Om psychische zorg op maat en op tijd te kunnen blijven bieden moet er veel veranderen.

Vijf thema’s

De Nederlandse ggz heeft vijf kansrijke, politiek relevante thema’s geïdentificeerd. Ieder thema lichten we toe via enkele uiteenzettingen van de problematiek binnen het thema en de signalering van concrete politieke mogelijkheden die de Nederlandse ggz ziet. Dit brengen we in beeld aan de hand van een probleem- en oplossingsanalyse en relevante voorbeelden uit de praktijk.

   
    


                              
    

Kennisbundel

Vijf ggz-thema’s hebben we verzameld in een kennisbundel: Geestelijke gezondheidszorg op maat én op tijd. Hier zijn uiteenzettingen van de thema’s te vinden met daarbij een relevant verhaal uit de praktijk.
Bekijk de kennisbundel 

Publicaties

  • e-magazine Mentaal Gezond 17.03.2022

    De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij en nu worden nieuwe raadsleden geïnstalleerd en de onderhandelingen voor een nieuw college starten. Het e-magazine ‘Mentaal Gezond’ is een uitstekend middel om te gebruiken bij de benoeming van nieuwe raadsleden en wethouders. Het bevat mooie praktijkvoorbeelden van de samenwerking tussen gemeenten en de ggz.

  • Analyse regeerakkoord Rutte IV 17.12.2021

    Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en CU hun coalitie,- en regeerakkoord van ongeveer 50 pagina’s. Welke zaken daaruit vallen de Nederlandse ggz op?

  • Brief aan VWS inzake Commissiedebat Leefstijlpreventie 11.11.2021

    De Nederlandse ggz ziet dat de aandacht voor preventie en leefstijl(geneeskunde) toeneemt, maar merkt op dat de discussie zich vaak beperkt tot bepaalde leefstijlgebieden. De Nederlandse ggz pleit dan ook voor een integrale kijk op dit vraagstuk.

Meer publicaties...