Zoeken

Verandering nodig

Fysieke gezondheid, mentale weerbaarheid, zelfstandig kunnen blijven functioneren, sociaal contact en welbevinden zijn basisbehoeften voor iedereen. De coronacrisis heeft dit extra duidelijk gemaakt. In politiek en beleid is meer aandacht gekomen voor ggz-zorg, mentale gezondheid en leefstijlpsychiatrie. De vraag naar ggz-zorg voor jeugd en volwassenen was al groot vóór de crisis en zal naar verwachting de komende periode verder stijgen. Een groei die niet bijgebeend kan worden door een gelijke groei in de arbeidscapaciteit. We staan voor een grote opgave op vele fronten. Om psychische zorg op maat en op tijd te kunnen blijven bieden moet er veel veranderen.

Vijf thema’s

De Nederlandse ggz heeft vijf kansrijke, politiek relevante thema’s geïdentificeerd. Ieder thema lichten we toe via enkele uiteenzettingen van de problematiek binnen het thema en de signalering van concrete politieke mogelijkheden die de Nederlandse ggz ziet. Dit brengen we in beeld aan de hand van een probleem- en oplossingsanalyse en relevante voorbeelden uit de praktijk.

   
    


                              
    

Kennisbundel

Vijf ggz-thema’s hebben we verzameld in een kennisbundel: Geestelijke gezondheidszorg op maat én op tijd. Hier zijn uiteenzettingen van de thema’s te vinden met daarbij een relevant verhaal uit de praktijk.
Bekijk de kennisbundel 

Publicaties

Meer publicaties...