Zoeken

In heel Nederland zijn leden van de Nederlandse ggz bezig met het verbeteren van ggz-zorg. Vaak regionaal, binnen de lokale context. Al die trajecten bevatten leerzame elementen. Maar hoe bundel je die tot een deelbaar geheel, waar de hele sector van kan leren? Bij de Nederlandse ggz werken betrokken beleidsmedewerkers die dat tot hun missie hebben gemaakt. Vandaag vertelt Gerard van Unen, expert langdurige zorg (in Wlz en Wmo) voor mensen met een ernstige psychische aandoening, die samen met leden werkte aan het rapport Innovatieve ambulante ggz in de wijk. Hoe is dat rapport tot stand gekomen?

Van Unen: "De laatste paar jaar heeft de Nederlandse ggz als vereniging een enorme omslag in haar denken en werken gemaakt: onze lobby en belangenbehartiging zijn geen doel op zich meer, maar een middel om kwalitatief goede en veilige ggz-zorg te organiseren of om de juiste condities hiervoor te creëren, in welk deel van de sector dan ook. Als we samen de Nederlandse ggz willen vormen, dan kan dat alleen maar mét alle betrokkenen uit het werkveld en mét al onze stakeholders, zo is de gedachte.

Het onderzoek naar innovatieve ggz in de wijk in Drenthe, Noord-Holland-Noord, Utrecht en Zuid-Limburg is hier een goed voorbeeld van. In deze regio’s is men al eerder intensief gaan samenwerken in nieuwe netwerkorganisaties, om beter te kunnen voorzien in de behoeften van mensen met een ernstige psychische aandoening. En met succes, zo is gebleken.

Van Unen: "Het idee was om deze trajecten goed tegen het licht te houden en ervan te leren. Welke drempels moeten er nog genomen moeten worden en wie staat daarvoor aan de lat? In de eerste helft van 2020 hebben we in deze regio’s gesproken met cliënten, hun familie of andere betrokkenen en professionals in de ggz en het sociaal domein, programmamanagers, onderzoekers, bestuurders, verzekeraars en wethouders. Daarna zijn we in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van diverse koepelorganisaties en het ministerie over de eerste resultaten. Dit leverde een rijk palet aan informatie op over wat er al zo goed gaat in de nieuwe netwerkorganisaties en wat er nog veel beter kan."

In het najaar van 2020 werden de resultaten geanalyseerd en aan het papier toevertrouwd. Behalve dat de collega’s uit het werkveld hier nu hun voordeel mee kunnen doen, heeft de Nederlandse ggz een paar mooie kapstokhaken om de langdurige ggz op landelijk niveau bij de betrokken stakeholders onder de aandacht te brengen.

Van Unen: "En daar stopt het niet: we hebben nu een goed verhaal over hoe het anders kan en moet. Met name onze waardenetwerken Volwaardig Burgerschap en Mentale Gezondheid gaan nu verder met de inhoudelijke verbeterslagen, en onze afdeling belangenbehartiging met de condities waaronder we dit beter voor elkaar kunnen krijgen. Zo blijven we van beide kanten goed gevoed. En kunnen we alle geleerde lessen beschikbaar maken om de kwaliteit van zorg te verbeteren."

Download de publieksversie van het rapport ‘Innovatieve ambulante ggz in de wijk’ van de Nederlandse ggz. De publieksversie is gebaseerd op een onderzoeksrapport met dezelfde titel.
Terug