Zoeken

Politie en ggz samen in de schoolbanken om personen met verward gedrag beter te helpen
Het is misschien geen dagelijks beeld, maar in de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord zitten binnenkort politiemensen samen met ggz-collega’s in de banken. Doel: samen leren hoe ze nog beter gezamenlijk optrekken als er sprake is van een persoon met verward gedrag. Waar de roep uit de maatschappij vaak is dat verwarde personen ‘van straat’ moeten of ‘opgenomen moeten worden’ zijn zowel de politie als de ggz gebonden aan strikte wettelijke eisen. Is er sprake van een psychiatrische stoornis, waar de ggz op mag en moet ingrijpen? Of pleegt iemand een strafbaar feit en krijgt hij/zij een boete. Wat is het meest effectief? En hoe werk je het beste samen? Iemand die daar dagelijks mee te maken heeft is Tom Stobbe, manager crisisdienst en ziekenhuispsychiatrie bij GGZ Noord-Holland-Noord, die samen met de politie uit de regio Noord-Holland de cursus ontwikkelde.
Lees meer

De wijk van de toekomst: altijd een uitgestoken hand dichtbij
Hoe zorg je er met laagdrempelige ggz voor dat wijken leefbaarder worden? Op 17 februari 2021 presenteerde de Nederlandse ggz samen met Aedes, branche-organisatie van de woningcorporaties en vertegenwoordigers van de bouwwereld, gemeenten, en sociale partners de Actieagenda Wonen.
Lees meer

Gezond en gelukkig in Den Haag
Gezond en gelukkig in Den Haag wil dat alle Hagenezen de kans krijgen gezond en gelukkig te zijn. Dat klinkt ambitieus en dat is het ook. Doordat we integraler naar gezondheid kijken boeken we resultaat. Ook de gemeente (WMO) en Parnassia (ggz zorg) zitten samen in het wijkcentrum, waarbij het team vanuit beide disciplines naar de vraag van een wijkbewoner kijkt. Lees hier het interview met Marjolein Oudshoorn, verantwoordelijk voor het programma Gezond en gelukkig in Den Haag.

Zeven lessen voor zorgvernieuwing in rapport ‘Innovatieve ambulante ggz in de wijk’
De Nederlandse ggz wil meer investeren in zorg in de wijk, dichtbij cliënten. En ervoor zorgen dat haar leden specialistische kennis slim combineren met de meer maatschappelijke focus van sociale partners. De belangrijkste innovaties van de afgelopen tijd op dit gebied zijn verzameld in het rapport ‘Innovatieve ambulante ggz in de wijk’. Jos Brinkmann en Ardan Miedema zijn vanuit ggz Noord-Holland-Noord betrokken bij de totstandkoming van het rapport. Welke lessen zijn er te leren?
Lees meer
Innovatie in de wijk: Hoe een belangrijk rapport samen met leden tot stand kwam
In heel Nederland zijn leden van de Nederlandse ggz bezig met het verbeteren van ggz-zorg. Vaak regionaal, binnen de lokale context. Al die trajecten bevatten leerzame elementen. Maar hoe bundel je die tot een deelbaar geheel, waar de hele sector van kan leren? Bij de Nederlandse ggz werken betrokken beleidsmedewerkers die dat tot hun missie hebben gemaakt. Vandaag vertelt Gerard van Unen, expert langdurige zorg (in Wlz en Wmo) voor mensen met een ernstige psychische aandoening, die samen met leden werkte aan het rapport Innovatieve ambulante ggz in de wijk. Hoe is dat rapport tot stand gekomen?
Lees meer
 
Terug