Zoeken

Hoe Arkin de strijd aangaat met de regeldruk in ggz
Als we bij de Nederlandse ggz van onze leden één verzuchting vaak horen over wat hun zorgmedewerkers bezighoudt is het het wel deze: “Kan de papierwinkel niet wat minder?” Bij zorgaanbieder Arkin, lid van de Nederlandse ggz, besloten ze de boel radicaal om te gooien met ‘Ontregel de zorg’. Hoe kregen ze bij Arkin de administratieve lastendruk drastisch naar beneden? En wat is er nodig dit resultaat in de hele sector te behalen?
Lees meer

“Versterken digivaardigheid ggz-professionals belangrijk aandachtspunt voor zorgverbetering en werkplezier”
Digitalisering in de ggz is niet meer weg te denken. Zorgprofessionals en hun ondersteuners krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met technologische innovaties zoals: nieuwe applicaties, eHealth, sociale en digitale communicatieplatformen. De ggz-sector heeft een eigen benchmark uitgevoerd onder ggz-medewerkers bij 12 ggz-aanbieders voor de beeldvorming van de digivaardigheid van ggz-professionals. Merijn van der Zalm, directeur ICT van GGZ Oost Brabant heeft de benchmark ‘Digitale vaardigheden in de ggz’ gecoördineerd. Hij vertelt over de uitkomsten van de benchmark en de aandachtspunten voor de ggz.
Lees meer

Samen de zorg ontregelen
Betrokkenheid vanuit alle lagen van de organisatie is belangrijk als je de zorg succesvol wil ontregelen. Directie en medewerkers van GGZ Drenthe hebben dit in praktijk gebracht door in dialoog met elkaar te gaan. Niet een beleid dat door een directie of bestuurder wordt geformuleerd zonder betrokkenheid van de professionals zelf, maar het er samen voortdurend over hebben. Niet zozeer over regelgeving an sich, maar meer over ‘Hoe werken wij?’ ‘Sinds dat wij ons bewuster bezighouden met ontregelen, is onze organisatie efficiënter en inzichtelijker geworden.’  Zorgbestuurder Petra de Rijke en teammanager Celal van de Pol vertellen in Samen [ont]regelen met….  hoe ze dit hebben aangepakt.
Terug