Naar homepage
AI vrouwenhoofd

Artificial Intelligence in de ggz. Bedreiging of zegen?

Datum en tijd
Locatie:
Bibliotheek Neude, Utrecht

Kunstmatige intelligentie (AI) zal wereldwijd grote impact hebben op de maatschappij als geheel. De ggz is hier geen uitzondering op. Want de vraag is niet of AI een rol zal spelen, maar hoe deze technologische kracht op een verantwoorde en effectieve manier kan worden aangewend om het welzijn en de zorg van patiënten te verbeteren.

Maar dit roept eveneens ethische en praktische bedenkingen op. De delicate kwesties van privacy, databeheer en beslissingsbevoegdheid kunnen niet over het hoofd worden gezien. En kan AI wel omgaan met de emotionele kant?

De snelheid waarmee deze technologie wordt ontwikkeld en toegepast, zal binnen afzienbare tijd significante effecten sorteren. Daarom is het cruciaal dat de GGz kennis krijgt van de huidige mogelijkheden en beperkingen om zo een stem te hebben in zowel kritische als optimistische perspectieven op hoe deze technologie de zorg kan beïnvloeden. In het programma komen alle aspecten aan bod: de huidige mogelijkheden en de verwachtingen voor de toekomst, gebruik van AI in het onderzoek, de organisatie, diagnostiek en behandeling.

Op donderdag 30 november, precies een jaar na de introductie van het bekendste AI-systeem ChatGPT, is het tijd om de balans op te maken.

Doelgroep

Dit symposium is bedoeld voor professionals werkzaam in de ggz; als behandelaar, onderzoeker, bestuurder en zij die studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor dit programma is accreditatie toegekend met 6 punten door:
ABAN, geldig voor alle BIG geregistreerde beroepen (o.a. psychiaters)

en de aanvraag is in behandeling bij:

NVP, voor psychotherapeuten
NIP, voor eerstelijnspsychologen