Zoeken

Als branchevereniging behartigen we de belangen van onze aangesloten leden. Onze arbeidsvoorwaardenspecialisten bieden werkgevers informatie en advies over de juiste toepassing van de CAO GGZ en daaraan gerelateerde arbeidswetgeving. Daarnaast bieden onze juridische experts advies en informatie over de juiste toepassing van wet- en regelgeving.

Regieteams en Winning teams 

Via regieteams en winning teams behartigen we ook de belangen van onze leden. Regieteams co√∂rdineren de lobby en belangenbehartiging van de Nederlandse ggz. Die lobby richt zich op politiek, overheid en stakeholders. Het regieteam Mens en Werk gaat over arbeidszaken in de ggz: van instroom en behoud van onze professionals tot arbobeleid en cao-zaken. Het regieteam Informatiebeleid gaat over de beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van de juiste gegevens in de ggz cruciaal. En het regieteam Zorg en Financiering richt zich op de samenhang tussen inhoudelijke zorg en financiering. Elk regieteam werkt samen met zogeheten ‘winning teams’, die specifieke opdrachten uitvoeren.

Naar regieteams  Naar winning teams 

Werkgeversservice en CAO GGZ

De CAO GGZ is van toepassing voor alle medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en/of de verslavingszorg. De cao bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals, salaris, werktijden, verlof, pensioen, vergoedingen en toeslagen. De huidige cao loopt van december 2021 tot en met 31 december 2024.

Naar Werkgeversservice/CAO GGZ

Juridisch loket: Zorg en Recht

Via het loket Zorg en Recht houden wij onze leden op de hoogte van de ontwikkelingen in (toekomstige) wet- en regelgeving over de privacywet, het gezondheidsrecht en aanverwante onderwerpen. We zetten ons in voor:

Meerjarenovereenkomst 2018 - 2021
Om de kwaliteit en veiligheid in de forensische zorg weer te herstellen, zijn afspraken gemaakt in de Meerjarenafspraken 2018 – 2021. Lees meer
 
Algemeen
Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst | Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg | Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Lees meer

Voorop blijven lopen in ontwikkelingen over zorg en recht
Samen met leden kennisdelen en onze vraagbaak taak vervullen. Lees meer
 
Forensische zorg en wetgeving
De rechter kan een verdachte zorg opleggen en behandeling bij een ggz-instelling. De 3-partijenovereenkomst regelt de samenwerking tussen de ggz-instelling en de reclassering. Lees meer
 
Gedwongen zorg
Juridische aspecten bij Wvggz | Wet bopz Lees meer

Naar Zorg en Recht