Zoeken

Werkgeversservice

Onze arbeidsvoorwaardenspecialisten bieden informatie en advies over de juiste toepassing van de CAO GGZ en daaraan gerelateerde arbeidswetgeving.
De Werkgeversservice is exclusief voor leden en geregistreerde volgers van de Nederlandse ggz. HRM-medewerkers kunnen met hun vragen over de CAO en daaraan gerelateerde arbeidswetgeving bij ons terecht.

Bereikbaarheid werkgeversservice

U kunt ons per email bereiken via werkgeversservice@denederlandseggz.nl. Indien u telefonisch contact wenst over uw vraag dan kunt u dit aangeven in uw mail. Uw vraag wordt binnen drie werkdagen beantwoord.

Cao kennisnet

De Werkgeversservice is tevens beheerder van CAO Kennisnet.
Op CAO Kennisnet staat achtergrondinformatie over de cao. Toelichtingen op onderdelen uit de cao zijn hier op te zoeken. Daarnaast is er arbeidsrechtelijke informatie te vinden, informatie over arbeidsvoorwaarden en HRM. Leden van het CAO Kennisnet ontvangen via nieuwsberichten informatie over actuele onderwerpen.

Dit besloten portaal is alleen toegankelijk voor HRM-ers van onze leden en geregistreerde volgers van de Nederlandse ggz.
HRM-ers die nog geen account hebben, kunnen een account aanvragen door een mail te sturen naar werkgeversservice@denederlandseggz.nl.

Cursussen over cao

Ook biedt de Werkgeversservice jaarlijks een aantal cao cursussen aan. Er worden, al naargelang de behoefte, jaarlijks een aantal cao-starterstrainingen gegeven. Deze zijn bedoeld voor beginnende HRM-medewerkers en HRM-medewerkers die hun kennis van de cao willen opfrissen.

In de cursus besteden we aandacht aan de structuur, de opbouw en het karakter van de cao. Inhoudelijk wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:  De Arbeidsovereenkomst;  Werktijden;  Vakantie; Levensfasebudget; Verlof; Functiewaardering en beloning en Bijzondere diensten. De cursus heeft een interactief karakter en biedt deelnemers de ruimte vragen te stellen of een casus te bespreken. En er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen.

Ook is het mogelijk om voor HRM-medewerkers van uw organisatie een cao cursus op maat te organiseren (incompany).  
Klik hier voor meer informatie.

Terug