Zoeken

Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe competenties

Ontwikkelingen in de ggz, zoals ambulantisering, maar ook participatie van cliënten in de maatschappij, vragen om nieuwe competenties bij medewerkers in onze sector.

De Nederlandse ggz zet zich in om de kwaliteit, capaciteit, continuïteit, betaalbaarheid en innovatie van opleidingen te waarborgen. Dit stelt instellingen in staat om een strategisch opleidingsbeleid te voeren. We streven ernaar dat onderwijsinstellingen hun programma’s daarop afstemmen. Aansluiting op de vraag van de ggz-branche moet behouden blijven. Ook nu opleidingen steeds meer generaliserend gaan werken. 

Opleidingsvragen en -plekken
 

De Nederlandse ggz beantwoordt als werkgeversorganisatie geen individuele opleidingsvragen en heeft geen eigen patiëntgebonden stage- of opleidingsplaatsen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw beroepsvereniging of een individuele ggz-instelling.

Terug