Zoeken

Actueel inzicht, goed beleid


Voor passend arbeidsmarktbeleid is inzicht nodig in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Vergrijzing van de beroepsbevolking en financiële en inhoudelijke ontwikkelingen in de ggz-sector hebben gevolgen voor het personeelsbestand. De Nederlandse ggz vindt het belangrijk dat onze sector desondanks een goed personeelsbeleid kan bieden, met concurrerende arbeidsvoorwaarden.

De arbeidsmarktontwikkelingen voor de diverse beroepsgroepen in de zorg en de ggz zijn terug te vinden op de website van Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW) via www.azwinfo.nl.  

Inzet voor optimale arbeidsmarkt

De Nederlandse ggz ziet het als haar verantwoordelijkheid om de arbeidsmarktpositie voor ggz-instellingen optimaal te houden. We verrichten ramingen en participeren in werkgelegenheidsonderzoeken. De onderzoeksgegevens vormen de basis voor een geactualiseerd arbeidsmarktbeleid voor de ggz. 

Wij zijn partner in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Dit programma voorziet tussentijds in actuele onderzoeksgegevens en betrouwbare informatie over ontwikkelingen, trends en knelpunten op de arbeidsmarkt. De onderzoeksgegevens zijn te vinden op azwinfo.nl.

De Nederlandse ggz zit in het O&O-fonds ggz. Samen met de vakorganisaties bestuurt de Nederlandse ggz dit opleidings- en ontwikkelingsfonds”.Dit O&O-fonds werkt aan een sterke en evenwichtige arbeidsmarkt in de ggz-sector. Bijvoorbeeld door vernieuwende activiteiten te stimuleren op het gebied van arbeidsmarkt- en personeelsbeleid. Het fonds initieert en financiert projecten, die bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van deze arbeidsmarkt. Lees meer op de website van het O&O-fonds

Speciale projecten en iniatieven: 

Terug