Zoeken

We ondersteunen ggz-instellingen bij het realiseren van goede arbeidsomstandigheden voor hun medewerkers. De focus ligt op (potentiële) medewerkers die veilig, gezond, met plezier en zo lang mogelijk kunnen werken in de ggz. Goede arbeidsomstandigheden bevorderen dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn.

Veilige werkplek


We vinden het belangrijk dat medewerkers een veilige werkplek hebben en dat patiënten in een veilige omgeving zorg ontvangen. Daarom hebben we de afgelopen jaren met partners, zoals beroepsverenigingen, vakbonden, het ministerie van VWS, het Landelijk Platform ggz, de Inspectie SZW en de IGJ volop ingezet om agressie in de zorg zoveel mogelijk terug te dringen. In het Actieplan Veilig werken in de zorg werken bijna alle (jeugd)zorgorganisaties samen. Bekijk de uitkomsten van het actieplan op de website Duidelijk over Agressie en de vervolgafspraken: www.duidelijkoveragressie.nl 
Verder heeft de Nederlandse ggz op een rij gezet welke inspanningen de branche verrricht om een zo veilig mogelijke werk- en behandelomgeving voor werknemers en patiënten te realiseren.  

Ondersteuning


Verder biedt de Nederlandse ggz ondersteuning door:
Terug