Zoeken

CAO als basis


Bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden houden wij rekening met veranderingen in de sector. Zo dragen we bij aan een aantrekkelijke sector om in te werken.

De cao is hierbij een belangrijk instrument. Via de cao wil de Nederlandse ggz de wederkerige, gelijkwaardige arbeidsrelatie faciliteren van de individuele medewerker met de werkgever. Ook moet de cao bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering.

Wat doet de Nederlandse ggz?

Over arbeidsvoorwaarden onderhandelt de Nederlandse ggz met de werknemersorganisaties. De cao ggz geldt voor de organisaties die lid zijn van de Nederlandse ggz en voor de ruim 88.000 medewerkers die in de sector werken.

Ondersteunen HRM-professionals

We ondersteunen HRM-professionals onder meer door:
Terug