Zoeken

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan verdacht worden. Hun delict is mede het gevolg van hun psychische stoornis. De forensische zorg biedt geestelijke gezondheidszorg aan mensen die zich van de rechter moeten laten behandelen, als onderdeel van hun straf. In de forensische zorg gaat de zorg gepaard met bescherming van de samenleving en werken we aan een veilige terugkeer in de maatschappij. Voor een compleet overzicht van alle typen forensische zorg en de verschillende beveiligingsniveaus, kijk op www.forensischezorg.nl of op onze factsheet forensische zorg.

Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018 – 2021

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse ggz regelmatig aangegeven dat de veiligheid en de kwaliteit van zorg onder druk staat. Dit komt door een combinatie van krappe financiële kaders, hoge administratieve lasten en een krappe arbeidsmarkt. Dit bleek ook uit de conclusies van onder meer Andersson Elffers Felix en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2018). Deze signalen hebben geleid tot de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018 – 2021. Om de afspraken uit de meerjarenovereenkomst uit te voeren is de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit Forensische Zorg opgericht, onder leiding van Bas Eenhoorn. Deze Taskforce richt zich op drie thema’s:
  1. verlaging van de administratieve lasten;
  2. ontwikkelen van een basis opleidingsprogramma voor forensisch vakmanschap;
  3. komen tot een arbeidsmarktaanpak die de positie van de forensische zorg verbetert.
Meer informatie over de Taskforce is te vinden via www.taskforceforensischezorg.nl
De forensische sector staat voor kwalitatief goede zorg én de veiligheid van patiënten en medewerkers en de samenleving. De medewerkers in deze sector doen met deskundigheid en passie extreem complex werk. Continu wordt door de sector geïnvesteerd om dit verder te verbeteren. De uitvoering van de meerjarenovereenkomst en het programma KFZ, de implementatie van de Wfz, de Wvggz, de Wzd en de Ketenveldnorm beveiligde zorg en de ontwikkeling van de forensische leerlijn voor het bevorderen van de deskundigheid van professionals in het forensische veld zijn slechts enkele voorbeelden daarvan. Deze forensische leerlijn is door het EFP ontwikkeld, in samenwerking met GGZ Ecademy en forensische zorgprofessionals en sinds begin 2019 voor iedereen gratis beschikbaar.
 
Terug