Zoeken

Helpdesk voor leden

De Nederlandse ggz heeft een helpdesk. Deze helpdesk is er uitsluitend voor onze leden. Hulp wordt geboden bij juridische problemen over zorg en recht. U kunt als lid van de Nederlandse ggz uw vraag mailen naar zorgenrecht@denederlandseggz.nl

Vraagbaak psychiatrie en recht

Ruim 500 meest gestelde vragen

Alle leden van de Nederlandse ggz hebben digitale toegang tot de Vraagbaak Psychiatrie en recht. Hierin staan de meest gestelde juridische vragen en antwoorden in de ggz. Het is een bundeling van alledaagse vragen uit de praktijk met bijbehorende antwoorden. Medewerkers van instellingen die vragen hebben over rechten en plichten in het kader van zorgverlening, raadplegen deze vraagbaak zeer regelmatig. De vraagbaak is er ook in boekvorm. Voor niet leden te bestellen bij SDU. Leden downloaden het boek in de 'Mijn ggz' omgeving. 

Wetteksten 

Overheid.nl biedt een overzicht van wetten en regels. Daar krijgt u ook een beeld van de voortgang van aanhangige wetgeving.

Meer informatie over zorg en recht, toegespitst op de ggz, is beschikbaar voor leden in het besloten gedeelte van deze website. Toelichtingen en handreikingen zijn daar ook te vinden.

Terug