Zoeken

Duurzaamheid

We werken aan duurzaamheid voor een gezonde toekomst. Omlaag dus, die footprint! De Green Deal Duurzame zorg helpt daarbij.

Februari 2022
Hoopvolle resultaten van verduurzaming van gebouwen en CO2-reductie in de zorgsector, maar acties blijven nodig
Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) heeft de tot nu toe bereikte resultaten voor de verduurzaming van gebouwen en CO2-reductie in de zorgsector gepubliceerd in een sectorrapportage. Deze eerste tussenstand stemt hoopvol, maar vraagt ook om een verdere aanpak. Veel zorgorganisaties moeten nog beginnen met het maken van een routekaart duurzaamheid. De komende jaren is er dus actie nodig van zorgorganisaties in het verduurzamingsproces.

De sector zorg heeft in het verleden een handleiding voor portefeuille-routekaarten laten maken door TNO/MPZ/EVZ om de leden te helpen bij het verduurzamen van de gebouwen. Zo’n routekaart levert zorgorganisaties inzicht in de terugverdientijd van energiebesparende gebouwinvesteringen. Bovendien leveren ingevulde routekaarten de brancheorganisaties gegevens op om te laten zien hoever de sector is met de opdracht om de CO2-uitstoot te reduceren. We publiceren nu een eerste tussenstand van de bereikte resultaten. Bekijk dit monitoringsrapport.

Als de trend van deze tussentijdse resultaten zich doorzet voor de hele zorg, dan halen we de tot 2030 gestelde klimaatdoelen voor energieverbruik en CO2-uitstoot. Overigens zijn de nieuwe doelstellingen uit het coalitieakkoord daarin nog niet meegenomen. De verwachte resultaten zijn vaak nog niet begroot in een vastgesteld MJOP. Er zijn dus nog de nodige hobbels te nemen. Al met al geeft de rapportage een goede beginscore weer. Dit biedt houvast voor de toekomst.

In het rapport zien we dat in onze sector 28 % van de leden een routekaart heeft ingeleverd. Het verhogen van dat percentage is niet alleen gewenst, het is ook niet vrijblijvend. In de zomer van 2022 wordt het monitoringsrapport opnieuw geactualiseerd. Daarom doen wij een dringende oproep: lever uiterlijk in juni 2022 uw eerste of uw aangepaste routekaart in bij het EVZ.

Naast de ondersteuning vanuit het EVZ is er voor kleinere organisaties (minder dan 10 gebouwen) een aantrekkelijk aanbod vanuit de provincies om samen een eerste inventarisatie te doen van uw energiebesparingsmogelijkheden.

Waar zetten wij ons voor in

Zo veel moet de CO2 uitstoot omlaag in 2030

49%
En in 2050 moet de CO2 uitstoot zelfs met 95% omlaag. Dit staat in het klimaatakkoord, maar ook in de Green Deal Zorg. De Nederlandse ggz is één van de 200 partijen die de Green Deal Zorg ondertekenden. Lees meer over de Geen Deal Zorg. 
)

Publicaties

    Er zijn momenteel geen publicaties in dit thema.
Meer publicaties...