Zoeken

Het RiVM heeft een literatuurstudie gedaan naar (de effectiviteit van) gezondheidsbevorderende factoren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar licht, zoals blauw licht en de intensiteit, dan kan dat verschillend worden ingezet: slaap/waak ritme (ouderen hebben meer licht nodig), medische fouten terugdringen, herstel bevorderend (zonkant herstelt sneller), etc.  Er zijn ook veel mogelijkheden binnen de architectuur en inrichting. Denk bijvoorbeeld aan beweegroutes en aankleding. Er liggen veel kansen op dit gebied. In de Green Deal is afgesproken de zorg ook te verduurzamen “door het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert”.
 
Terug