Zoeken

Grondstoffen worden steeds schaarser.  Om aan de vraag naar grondstoffen te kunnen blijven voldoen, wordt zo veel mogelijk geprobeerd om producten af te breken,  om vervolgens de grondstoffen daaruit weer opnieuw te kunnen gebruiken. In de Green Deal is afgesproken het circulair werken in de zorg te bevorderen. De regering streeft ernaar om in 2030 50% minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) te gebruiken. En in 2050 zou de Nederlandse economie dan circulair moeten zijn.  
 
Terug