Zoeken

Minstens 140 ton medicijnresten belandt jaarlijks in het water. Effecten hiervan zijn onder andere: gedragsverandering, weefselschade en effecten op de voortplanting van waterorganismen. De hoeveelheid geneesmiddelen die uit ziekenhuizen en zorginstellingen komt is gemiddeld 10% van het totaal richting de rioolwaterzuiverings-installatie. Circa 95% komt via het lichaam in het milieu. De rest via wegspoelen.  In de Green Deal is afgesproken “de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen”.
 
Terug