Zoeken

De stichting, financieel gesteund door de deelnemers, financiert de leerstoel t/m 2026. Extra activiteiten, voortvloeiend uit het werk van de hoogleraar, vragen per keer om aanvullende financieringsbronnen om deze mogelijk te maken. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen met de hoogleraar of het secretariaat van de stichting.

Bestuur

Het bestuur is benoemd door de deelnemersraad:

​Contactgegevens secretariaat

de Nederlandse ggz
E-mail: hjongejan@denderlandseggz.nl
Telefoon: 033 – 4608910

Hoogleraar geschiedenis van de psychiatrie

Prof. dr. Joost Vijselaar (1957) is historicus en museoloog en als hoogleraar 'Geschiedenis van de Psychiatrie' voor twee dagen per week verbonden aan het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Rijsuniversiteit Utrecht.

Als historicus heeft hij al sinds de jaren tachtig zijn sporen in de geschiedenis van de GGZ verdiend, onder meer als medewerker van het Trimbos Instituut.
Meer informatie vindt u hier.

Contactgegevens hoogleraar Prof. dr. Joost Vijselaar:
Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis RUU
Adres: Drift 6 Utrecht 3512 BS Utrecht
E-mail: j.vijselaar@uu.nl
Telefoon: 030-2537865 / 06-34054538

Deelnemersraad

De leerstoel, voor twee dagen per week t/m 2026, wordt mogelijk gemaakt door de volgende deelnemende organisaties in de stichting:

​Donateurs

Nieuwsbrieven

Met ingang van 2016 wordt een nieuwsbrief uitgegeven, waarin van het beleid van de stichting en activiteiten van de hoogleraar periodiek verslag wordt gedaan. Deze nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze site via publicaties.

Terug