Zoeken

Tot september 2014 - het einde van de officiële twee benoemingstermijnen van vijf jaar – is onder de paraplu van de leerstoel een groot aantal activiteiten ontplooid op het vlak van onderzoek en onderwijs.
Zo verschenen er onder verantwoordelijkheid van de hoogleraar studies over de geschiedenis van de GGZ in de regio Zuid West Gelderland (Van Streek), de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie, de Sectie Kinder- en Jeugdpsychiatrie van diezelfde vereniging, de Stichting Beschermd Wonen Utrecht en een biografie van de hervormer van de Nederlandse krankzinnigenzorg Schroeder van der Kolk.

In bachelor en masteronderwijs kwamen thema’s aan bod als de ontwikkeling van het krankzinnigengesticht, de psychiatrie in de jaren twintig en dertig, de elektroshocktherapie en de hypnose. Studenten schreven bijzondere masterthesis, zoals over ADHD, de psychopathie, het dolhuis in Dordrecht of de krankzinnigenzorg in Nederlands-Indië, waaruit soms publicaties voortkwamen.

Veel aandacht trok in 2010 het boek Het gesticht, enkele reis of retour, waarover Joost Vijselaar als auteur door Wim Brands in Boeken van de VPRO geïnterviewd werd.

De hoogleraar begeleidde een proefschrift van Ingrid Kloosterman over de geschiedenis van de academische parapsychologie in Nederland, dat in 2017 bij Uitgeverij Boom is verschenen.

Over nieuwe resultaten wordt periodiek verslag gedaan in de Nieuwsbrief van de stichting. Deze zijn terug te lezen op onze website onder publicaties.

Terug