Zoeken

De stichting heeft ten doel het historisch inzicht en bewustzijn in de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen door het entameren van wetenschappelijk onderzoek respectievelijk onderwijs alsmede het stimuleren en steunen van activiteiten die gericht zijn op het behoud en gebruik van het historisch erfgoed ofwel het bronnenmateriaal van de geestelijke gezondheidszorg.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) instellen en in stand houden van een bijzondere leerstoel geschiedenis van de psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Terug