Zoeken

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Dat geldt ook voor psychische problemen en aandoeningen. De zorg is nog nauwelijks op ingericht op het voorkomen van behandelingen, ook de ggz niet. Dat moet anders. Lees meer over onze visie op het gebied van preventie.

Ambities realiseren via de waardenetwerken

Het inrichten van de zorg op het voorkomen van behandelingen vraagt wel om ander beleid. Het grootschalig inzetten op preventie, vroege signalering en leefstijlondersteuning is één van de drie lijnen die de Nederlandse ggz schetst in haar plannen om de ggz te verbeteren. Deze sluiten aan bij onze vijf maatschappelijke ambities die wij samen met onze leden hebben geformuleerd. Onze ambities willen wij waarmaken door het zoeken van de verbinding met partners binnen en buiten de sector met onze waardenetwerken