Zoeken

We hebben samen met het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie voor de gezondheidszorg maatregelen afgesproken om de regeldruk op korte termijn echt te verminderen. Met deze aanvullende maatregelen op de al ingezette acties verwachten we dagelijks een half uur minder ‘achter het bureau’ te zitten. En een hoop frustratie minder. Zij zeggen NEE tegen onverantwoorde verantwoording en JA tegen meer zorgtijd.

Het gaat om de volgende maatregelen:
  1. niet meer tijdschrijven aan indirecte uren
  2. geen uitzonderingen per gemeente
  3. nog maar 22 activiteitencodes in plaats van 183
  4. simpel meerzorg aanvragen
  5. simpele registratie van de aanwezigheid in kliniek
  6. eenvoudig melden van suïcide, agressie en verplichte ggz
  7. eenvoudiger doorverwijzen naar de ggz
  8. verantwoording gepast gebruik op proces
Terug