Zoeken

Doodzonde


Doodzonde is een indrukwekkende documentaire die laat zien hoe zelfdoding van twee jonge mensen het leven van hun dierbaren en betrokkenen overhoop haalt. Hulpverleners, familie, een docente, een pastoor en een collega blikken terug op het behandelproces en de vreselijke afloop. Uit onderzoek blijkt dat het actief betrekken van naasten en familie van preventief belang is bij het voorkomen van suïcides. Stichting Turning Point maakte deze documentaire in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie en zorgprofessionals.

Op 27 februari 2019 was voorzitter Jacobine Geel van de Nederlandse ggz aanwezig bij de première van de documentaire Doodzonde. Zij stelt in haar bijdrage: “Er is iets veranderd, radicaal veranderd. We zijn ons er – als samenleving - bewust van geworden dat achter iedere zelfmoord een wereld van groot en radeloos verdriet schuilgaat, en dat iedere zelfmoord en één te veel is. En juist dat gegroeide bewustzijn maakt dat we ieder jaar opnieuw hevig schrikken van het aantal mensen dat zich van het leven berooft. 1917 suïcides in 2018, onder wie een groeiende groep jongeren. En wat ook veranderd is, radicaal veranderd, is dat steeds minder mensen, steeds minder zorgverleners – óók in de ggz – de bocht nemen dat niets helpt. Veel vaker zeggen mensen nu: “Ik wilde helpen, het heeft niet geholpen, dus dít hielp niet. Maar wat wél?” Wat helpt wél? Welke vorm van aandacht, en van wie, kan iemand die in zijn eigen afgrond kijkt wél bereiken? Wat kunnen familie en vrienden doen, welke handvatten hebben zorgverleners? En hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat dat getal van 1917 omlaag gaat? Wat kunnen we doen in een streven naar Zero Suicide?”

Turning Point heeft over het belang van het betrekken van familie en naasten een landelijk filmtool ontwikkeld. De tool bestaat uit interviews met dertig deskundigen, hulpverleners, cliënten en naasten.

Meer informatie over Doodzonde is te vinden op hun website.
 
Terug