Zoeken

Op deze pagina publiceren wij berichtgevingen over corona en de ggz. Je kunt direct naar de richtlijnen en informatie over corona en informatie over vaccinatie.

Mocht je vragen hebben die niet op deze pagina’s worden beantwoord, dan kun je die stellen via het mailadres coronavirus@denederlandseggz.nl.

Coronacrisis maakt nieuwe ordening ggz urgent

"De coronacrisis maakt duidelijk dat we niet weg kunnen blijven van een herordening van de zorg. De uitstroom moet sneller, de doorstroom moet beter en de instroom moet worden gedempt. We krijgen dat niet voor elkaar doordat de ggz is verkokerd."

Deze uitspraak deed Jacobine Geel in een interview met Zorgvisie. De voorzitter van de Nederlandse ggz kwam in dit interview met beleidsvoorstellen om de ggz te verbeteren. De coronacrisis maakt de noodzaak van die verbeteringen alleen maar urgenter.


de Nederlandse ggz en corona

Hieronder plaatsen wij actuele informatie ten aanzien van corona vanuit de waardenetwerken van de Nederlandse ggz.  

Mentale gezondheid

Sterk door Werk over veerkracht en werkgeluk
Hoe ga je in coronatijd om met je mentale gezondheid? 

Gezond opgroeien

Coronacrisis brengt kloof in levensgeluk tussen kinderen scherp in beeld
Forse stijging crisismeldingen jongeren met suïcidaliteit en eetstoornissen

Verslaving en gezonde leefstijl

Toename eetstoornissen in coronatijd

Zorg en veiligheid

De Nederlandse ggz zet zich in voor actueel dashboard beveiligde bedden

Volwaardig burgerschap

Covid-19: Bedreiging voor mentale gezondheid

 

De plannen voor een betere ggz zijn te lezen in dit paper van de Nederlandse ggz. Het paper is samengevat in deze infographic.