Zoeken

Vragen over vaccinatie in de ggz sector stelt u op het mailadres coronavirus@denederlandseggz.nl. Informatie over de richtlijnen covid-19 en informatie uit overige bronnen vindt u op deze pagina.

Coronavaccinatie

De rijksoverheid heeft een speciale website gemaakt over de coronavaccinatie. U vindt hier o.a. informatie over de vaccins en de vaccinatiestrategie.

Het ministerie van VWS stelt een toolkit communicatie beschikbaar voor het informeren van medewerkers en patiënten. Deze toolkit wordt zeer regelmatig aangevuld. U vindt hier o.a. nieuwsberichten, infographics, expertvideo’s, posters, sociale media materiaal, afbeeldingen en video’s die zo ingezet kunnen worden voor de voorlichting van medewerkers en patiënten.

Tot slot heeft het RIVM een website over covid-19 en vaccinatie, met o.a. ook informatie over de vaccins.

Informatie via de Nederlandse ggz
Instellingen aangesloten bij de Nederlandse ggz ontvangen van ons rechtstreeks informatie. De instellingen die niet zijn aangesloten bij de Nederlandse ggz krijgen hun informatie vanuit Meerggz.

Binnen de ggz worden zorgmedewerkers die klinisch werken of bij de crisisdienst actief zijn als eerste gevaccineerd. Deze vaccinaties lopen via de werkgevers van de betreffende zorgmedewerkers en daarbij vindt afstemming plaats tussen brancheorganisaties de Nederlandse ggz en MeerGGZ én de GGD GHOR, VWS en het RIVM. De meeste zorgmedewerkers die tot de geprioriteerde groepen horen hebben inmiddels bericht gehad.

Alle andere zorgmedewerkers binnen de ggz zijn aangewezen op het generieke programma voor alle Nederlanders waarbij mensen worden opgeroepen op basis van leeftijd en/of medische indicatie. De vaccinatie vindt dan plaats bij de huisarts of de GGD. Werkgevers hebben hier geen rol in. Mocht u daarom werken bij een ggz-aanbieder en niet onder de geprioriteerde groep vallen dan zult u vanzelf bericht krijgen voor uw vaccinatie. Mocht u werkgever zijn dan hoeft u zich niet te melden bij de Nederlandse ggz of MeerGGZ. Uw medewerkers gaan immers mee in het generieke vaccinatieprogramma. De meest recente vaccinatiestrategie vindt u hier.

Onderwerpen te bereiken via deze pagina:

Wat betekent de avondklok?
Uitleg over de avondklok en handige formats in o.a. Word.

Vaccinatiestrategie
Informatie over de geprioriteerde groepen, welke groep in aanmerking komt voor welk vaccin via de flowchart vaccinaties, zowel patiënten als zorgmedewerkers, etc.

Vaccinatielogistiek
Informatie over draaiboeken, informatiepakketten, bestellen en distributie vaccins, de verantwoordelijkheden van de instellingen, etc..