Zoeken

Vragen over vaccinatie in de ggz sector stelt u op het mailadres coronavirus@denederlandseggz.nl. Informatie over de richtlijnen covid-19 en informatie uit overige bronnen vindt u op deze pagina.

Coronavaccinatie

De rijksoverheid heeft een speciale website gemaakt over de coronavaccinatie. U vindt hier o.a. informatie over de vaccins en de vaccinatiestrategie.

Het ministerie van VWS stelt een toolkit communicatie beschikbaar voor het informeren van medewerkers en patiënten. Deze toolkit wordt zeer regelmatig aangevuld. U vindt hier o.a. nieuwsberichten, infographics, expertvideo’s, posters, sociale media materiaal, afbeeldingen en video’s die zo ingezet kunnen worden voor de voorlichting van medewerkers en patiënten.

Tot slot heeft het RIVM een website over covid-19 en vaccinatie, met o.a. ook informatie over de vaccins.

Informatie via de Nederlandse ggz
Instellingen aangesloten bij de Nederlandse ggz ontvangen van ons rechtstreeks informatie. De instellingen die niet zijn aangesloten bij de Nederlandse ggz krijgen hun informatie vanuit Meerggz.

Onderwerpen te bereiken via deze pagina:

Wat betekent de avondklok?
Uitleg over de avondklok en handige formats in o.a. Word.

Vaccinatiestrategie
Informatie over de geprioriteerde groepen, welke groep in aanmerking komt voor welk vaccin via de flowchart vaccinaties, zowel patiënten als zorgmedewerkers, etc.

Vaccinatielogistiek
Informatie over draaiboeken, informatiepakketten, bestellen en distributie vaccins, de verantwoordelijkheden van de instellingen, etc..