Zoeken

Resultaten in coronatijd

In de zomer van 2021 blikten we samen met leden terug op de vele activiteiten die wij met de leden hebben geïnitieerd en gecoördineerd. Tijdens de coronapandemie kwam de ggz plotseling voor grote uitdagingen te staan. Als netwerkorganisatie konden wij daarbij veel betekenen voor onze leden. Bijvoorbeeld door:

We hebben deze resultaten opgehaald, een aantal leden geïnterviewd en we hebben er een compilatie van gemaakt. Bekijk de video


Positieve blik op de coronacrisis 

Het jaar 2020 heeft voor ons allemaal grotendeels in het teken gestaan van het coronavirus. In de berichtgeving stonden daarbij meestal de negatieve gevolgen van de pandemie centraal. Zonder deze gevolgen te bagatelliseren, wil de Nederlandse ggz de komende periode ook met een positieve blik naar de crisis kijken.

Dit doen we door praktijkvoorbeelden op te halen bij onze leden en deze te delen via onze communicatiekanalen. Het gaat daarbij om Inzichten, Impactvolle Initiatieven, Innovaties, Ideeën en Idealen. Immers, het verhaal van de leden is het verhaal van de Nederlandse ggz. Hiermee tonen we de samenleving en de politiek hoe de Nederlandse ggz op een constructieve manier met de coronacrisis omgaat. 

Rondje langs de velden I


Tijdens de eerste golf maakten wij in een video-serie een rondje langs de velden om de consequenties van corona in beeld te brengen. Bekijk de video's.