Zoeken

Richtlijn Covid-19

Zo heeft de Geestelijk gezondheidszorg een eigen specifieke richtlijn GGZ en Covid-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en de Nederlandse ggz.

Handreiking hervatting reguliere zorg in ggz en verslavingszorg

Met de verdere verruiming van de maatregelen die de Coronabesmetting moeten indammen is de route naar de 1,5 meter samenleving ingezet. In deze korte handreiking, die in samenspraak met een aantal leden tot stand kwam, worden een aantal overwegingen globaal beschreven. Voor de klinische situatie is de richtlijn GGZ en Corona toereikend en daarom is deze handreiking gericht op de ambulante ggz (inclusief jeugd ggz, forensische zorg) en verslavingszorg.

Verdeling beschermingsmiddelen

De verdeling van de PBM ging via de ROAZ, maar om alle zorgaanbieders van dienst te kunnen zijn is door VWS besloten de verdeling anders te organiseren.Om de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op te lossen heeft VWS het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. Naast het bundelen van de inkoopkracht is ook besloten om via een publiek-private samenwerking de bestel- en distributieprocedures te optimaliseren. Het LCH werkt samen met Mediq voor de inkoop, distributie, klantsupport en facturatie van schaarse hulp zoals mondkapjes. Hiervoor wordt een apart bestelplatform ingericht. De bedoeling is dat de verdeling van PBM dus niet meer via de ROAZ gaat, maar centraal via de LCH en het hiervoor door Mediq ingerichte bestelplatform.
We verzoeken u dus vanaf heden PBM die u niet via uw gewone leverancier kan verkrijgen via onderstaande instructie aan te vragen. De aanvraag doet u via het PBM-portaal van Mediq “Mijn MedBIS” binnen een speciale PBM aanvraagomgeving, waarvoor u zich eerst dient te registreren. Verdeling van de aanvragen zal gezien de huidige schaarste gebeuren op grond van het Verdeelmodel van VWS.
Link naar een toelichting op het verdeelmodel, informatie over de nieuwe werkwijze en de wijze van aanvraag.

FAQ werkgeversservice

Onze werkgeversservice maakte een handige FAQ. Hier leest u alle informatie over rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Deze FAQ wordt regelmatig bijgewerkt. De FAQ vindt u op CAO kennisnet.


Factsheet huisartsenzorg ggz

Door de teruglopende verwijzingen van huisartsen vanwege de coronacrisis is een goede samenwerking tussen huisartsen en ggz meer dan ooit van belang. Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en Platform MEERGGZ hebben we een factsheet gemaakt voor leden met informatie en suggesties over huisartsenzorg en ggz.

Terug