Zoeken

Lezingen

Lammert Kamphuis

Lammert Kamphuis is een bekende filosoof, bestsellerauteur en spreker. Het is zijn missie om zoveel mogelijk mensen te laten ervaren hoe filosofie ze kan helpen in het dagelijkse leven. Lammert is een veelgevraagd spreker in het bedrijfsleven, sprak meerdere malen voor volle zalen op Lowlands, is hoofddocent bij The School of Life Amsterdam  en was huisfilosoof bij 5 Uur Live op RTL4. In 2018 kwam ‘Filosofie voor een weergaloos leven’ (De Bezige Bij) uit en werd al snel een bestseller. De vertaalrechten zijn inmiddels verkocht aan Duitsland, Zuid-Korea en Spanje. Nouveau noemde hem “een van de meest inspirerende sprekers van het moment.” www.lammertkamphuis.nl


Julia Doets

Julia Doets is gz-psycholoog i.o. tot specialist (klinisch psycholoog) bij GGZ Noord-Holland-Noord. Vanuit haar rol als leadexpert Integrale psychiatrie is zij geïnteresseerd in het verbeteren en patiëntvriendelijker maken van behandelingen en de ervaring met de geestelijke gezondheidszorg. Julia is cognitief gedragstherapeut, junior schema-therapeut, EMDR Europe Practitioner en MBSR/MBCT-trainer. Daarnaast werkte zij tien jaar als geestelijk verzorger (humanistisch raadsvrouw) voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij houdt zich bezig met de integratie van nieuwe of juist oude (evidence-based) technieken uit de verschillende werkvelden van psychologie, filosofie en levensbeschouwelijke stromingen.

Maurice Topper

Maurice Topper is klinisch psycholoog bij GGZ Noord-Holland-Noord. Hij is binnen deze GGZ werkzaam bij de exposure werkplaats en de exposure deeltijd. Een behandeleenheid van waaruit cognitief gedragstherapeutische interventies worden geboden met de nadruk op exposure (het afleren van angst en dwang door het tegemoet treden van gevreesde situaties). Hij is verder lead expert integrale psychiatrie (ENIP), een kennisnetwerk dat behandeling biedt op het gebied van o.a. leefstijl en het aanbod van mindfulness-gebaseerde interventies coördineert en organiseert. Het ENIP heeft een holistische visie op psychisch welzijn en beoogt de principes van green mental health te implementeren in de organisatie.

Esther Croes

Esther Croes is arts, epidemioloog en kunsthistoricus en sinds de start van het Nationaal Expertisecentrum Tabak bij het Trimbos-instituut in 2013 actief op het thema tabaksontmoediging. Haar kennis reikt van beleidsmaatregelen tot stoppen-met-rokenzorg en van nieuwe producten als e-sigaret, snus en verhitte tabak tot de effecten van roken op COVID-19. In het project Rookvrije Zorg is zij nauw betrokken bij de ontwikkelingen daarin binnen de ggz. Esther Croes heeft ruime ervaring in het geven van presentaties en nascholingen en is regelmatig in de media te zien en horen.

Rogier Hoenders

Rogier Hoenders (49) is psychiater, hoofd onderzoek en hoofd inhoudelijke zaken van TOPGGZ afdeling Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis. Rogier is initiator en inhoudelijk projectleider van "Lentis Leefstijl", waarbij patiënten en medewerkers getraind worden in leefstijl vaardigheden. In 2020 (2e plaats) en 2021 (gedeelde 1e plaats) werd hij genomineerd door Stichting Arts en Leefstijl voor leefstijl professional van het jaar.

Klaas Boomsma

Klaas Boomsma concludeert een maand voor zijn 37ste verjaardag in een verslavingskliniek in Zuid-Afrika dat zijn leven mislukt is. Een dag later begint hij met hardlopen. Hij vertelt het verhaal van zijn verslaving aan alcohol en cocaïne, maar hij beschrijft vooral wat hij heeft gedaan om zijn leven weer in eigen hand te nemen en hoe hij een gezond leven in balans opbouwde. Boomsma is inmiddels 10 jaar clean, getrouwd en vader van een dochter.

Jolanda Maas

Jolanda Maas is gedragswetenschapper en werkt als universitair hoofddocent aan de sectie Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze verricht onderzoek naar de helende werking van natuur. Ze is redacteur van het boek “Green Mental Health’, een boek waarmee we een eerste stap hebben gezet naar een beweging waarin natuur breder wordt ingezet voor preventie en behandeling van mentale gezondheidsproblemen. Tijdens haar lezing zal ze bespreken waarom het interessant is om natuur in te zetten voor preventie en bij behandeling van mentale gezondheidsproblemen. Ook zal ze bespreken via welke mechanismen natuur preventie en behandeling kunnen ondersteunen. Aan het einde van haar lezing geeft ze ook voorbeelden van hoe natuur het beste ingezet kan worden.

Renger Witkamp

Renger Witkamp (1959), van oorsprong apotheker en farmacoloog, werkt sinds 2006 als hoogleraar bij de Wageningen Universiteit. Hier leidt hij momenteel de leerstoelgroep Nutritional Biology. Deze groep richt zich vooral op de rol van voeding, in combinatie met andere leefstijlfactoren en medicijnen, bij veroudering en (herstel na-) chronische ziekte. Naast zijn rol in onderwijs en onderzoek is hij voorzitter van het Instituut Medicinale Cannabis Nederland en actief als bestuurslid van de stichting Voeding Leeft die zich bezighoudt met leefstijlinterventie als therapie, de Alliantie Voeding in de Zorg en de ENLP (European Nutritrion Leadership Platform).

Praktijkvoorbeelden

Wiepke Cahn, UMC Utrecht

Wiepke Cahn is sinds 1996 psychiater en onderzoeker aan het UMC Utrecht. Zij was vanaf 2000 medisch hoofd zorgprogramma ‘psychotische stoornissen’. In 2016 werd ze benoemd tot hoogleraar lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen in het UMC Utrecht en Altrecht en leidt ze het regionale zorgprogramma ‘lijf en leven’. In dit programma staan het optimaliseren van medicatie, de interactie tussen lichamelijke en psychiatrische klachten en leefstijlpsychiatrie centraal.

David Wegner, Lentis

David Wegner is werkzaam bij Lentis. Hij werkt voor het concernbureau op de afdeling Marktontwikkeling en zorgverkoop. Dit is de afdeling die zich bezighoudt met contractmanagement, strategische zorgplanning en advies aan bestuur. David is projectleider bij initiatieven die gaan over netwerkpsychiatrie, wachtlijstreductie en leefstijlverbetering. 

Jeroen Deenik, GGz Centraal

Jeroen Deenik is onderzoeker en inhoudelijk programmaleider Leefstijl bij GGz Centraal en assistant professor aan de School for Mental Health and Neuroscience van de Universiteit Maastricht. In lijn met zijn promotieonderzoek (mei 2019) richt hij zich op leefstijlgedrag (m.n. sedentair gedrag en fysieke activiteit) en de implementatie van leefstijlinterventies bij mensen met een psychiatrische aandoening.

Tim Quik, Reinier van Arkel

Tim Quik is sinds 2019 afgestudeerd sportkundige aan de Sporthogeschool te Eindhoven. In deze 4 jaar heeft hij ervaring op gedaan in de topsport en veel geleerd over het gemeentelijke sport- en beweegklimaat. Nu is hij 3 jaar werkzaam als buurtsportcoach binnen Reinier van Arkel. Sinds juli 2020 hebben ze daar een eigen Sportloket, met als doel zoveel mogelijk cliënten op een plezierige en ontspannen manier te laten bewegen. Daarbij proberen ze een verbindende factor te zijn richting de maatschappij.

Marlieke de Jong, Lentis

Marlieke de Jonge is parttime patiënt bij het Centrum voor Integrale Psychiatrie bij Lentis. Leefstijl is voor haar dé bijdrage aan eigen behandeltraject en een actieve en succesvolle manier om regie te houden over het leven. Met een psychosehoofd, een splitssysteem (DIS) en complexe psychosomatische problematiek is dat ook wel nodig. Marlieke is werkzaam bij Lentis als stafmedewerker Empowerment en via de Werkgroep Toegankelijk Groningen bij de Gemeente Groningen (VN-verdrag ‘Gelijke rechten van/voor mensen met een handicap).

Workshops


Anita Hubner

''Jij zult nooit herstellen van je psychose’’, dat zei de psychiater tegen Anita in 1995. Maar tegen alle verwachtingen in studeerde ze af aan de universiteit, en werkte ze jarenlang in de geestelijke gezondheidszorg als psycholoog. Haar persoonlijke ervaring met vooroordelen vanwege haar psychische kwetsbaarheid maakt dat ze gedreven is om het stigma te doorbreken op mensen met psychische kwetsbaarheid en hen volwaardig in de maatschappij te laten meedoen. Nu is Anita Hubner een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op congressen in binnen- en buitenland, beleidsadviseur en auteur van het boek ‘’Vertel ik het wel of vertel ik niet? Omgaan met het stigma op psychische aandoeningen’’.

Andrea Rozema

Andrea Rozema heeft Sociale Psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze trekt als senior onderzoeker o.a. momenteel, samen met Verslavingskunde Nederland, 1 van de 6 landelijke werkgroepen van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol, namelijk de Werkgroep Tweedelijn, welke is opgericht vanuit het Nationaal Preventieakkoord Tafel Alcohol. Rozema haar expertise ligt in preventie-, implementatie- en verslavingsvraagstukken.

Han Baeten

Han Baeten is voorzitter van Stichting Bewegen voor je Brein. Deze stichting heeft als doel het algemeen publiek maar zeker ook professionals in de GGZ te informeren wat bewegen doet met je brein en je psychische welbevinden. Door te informeren wil de stichting professionals inspireren en motiveren om ook sport en bewegen in te zetten voor een gezonder brein en verbeterde cognitieve functies, psychisch welbevinden en sociaal functioneren.

Han is verder werkzaam als bedrijfsmaatschappelijk werker en actief als runningtherapeut. Vanuit zijn praktijk ‘Loop Jezelf Beter’ richt hij zich met name op mensen met burn-outklachten


Linda van den Engel

Linda van den Engel werkt als diëtist bij een van de 12 merken van Arkin GGZ; Inforsa. Inforsa is de expert op het gebied van zeer ernstige psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met verslaving. Daarnaast is er sprake van ontwrichting en/of delict gedrag. Zij behandelt cliënten met veel complexe en gecombineerde problematiek op het gebied van psychische en lichamelijke ziekte, leefstijl en voeding. Daarnaast werkt zij, naast het individueel behandelen van de cliënt, aan het opstellen van een actueel voedingsbeleid binnen de kliniek.

Geeske van der Weerd

Geeske van der Weerd is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en vs ggz bij BuurtzorgT en heeft het team in Groningen zuid helpen opzetten. Geeske doet crisisdiensten bij GGZ-Friesland en is trainer van het 1e uur van het Institute for Positive Health, en speciaal ambassadeur verpleegkundigen en verzorgenden van het IPH. Ze werkt mee aan de Levende richtlijn psychose spectrumstoornissen van het Trimbos Instituut en is beroepslid van het Tuchtcollege in Noord-Nederland.

Masja Otter

Masja Otter is als GZ psycholoog-Psychotherapeute sinds 1998 werkzaam binnen de ggz. Zij werkt momenteel als vrijgevestigde bij Compasszorg maar heeft daarvoor ook binnen diverse instellingen gewerkt. De laatste jaren heeft zij zich steeds meer gericht op trauma behandeling. Haar voormalige werkplek Psytrec in Bilthoven heeft daar zeker aan bijgedragen. Naast haar werkzaamheden in de GGZ is zij actief als bestuurslid bij de Balint vereniging en geeft zij opleiding en training aan ggz- professionals in bokspsychotherapie bij In2box. Sinds januari 2022 is zij in dienst van het Amsterdam UMC om te promoveren op bokspsychotherapie als interventie bij refractaire psychische stoornissen.

Damiaan Denys

Damiaan Denys is hoogleraar Psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam (UVA) en afdelingshoofd aan het Amsterdam UMC. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van diepe hersenstimulatie voor psychiatrische aandoeningen. In 2020 ontving hij de Ig Nobelprijs voor zijn ontdekking van misofonie. Hij richt zich op brede maatschappelijke vraagstukken omtrent angst, controle, veiligheid, leiderschap, geluk, normaliteit, psychiatrie, vrijheid en zingeving. Hij schreef een theatermonoloog over angst die hij ten tonele bracht in theaters in Nederland en België. Zijn laatste boek, Het tekort van het teveel, biedt een indringende analyse van onze zieke relatie met het gezonde psychisch lijden. Denys staat bekend om zijn eerlijke vragen en moedige standpunten in complexe debatten.

Eugène Sedney 

Eugène Sedney startte zijn bokscarrière in 1979 bij de Zeister Boks Vereniging Fred Avezaat. Na het behalen van de titel Nederlands Kampioen halfzwaar gewicht in 1993, blijft hij naast zijn werk als (key)accountmanager bij onder andere Heineken en Heinz boksles geven bij Boxing Jan Brouwer in Utrecht. Vanaf september 2008 verzorgt Eugène Sedney als rijkserkend bondstrainer op beperkte tijden diverse boks- én conditietrainingen vanuit zijn eigen ‘Boksschool Sedney’. In april 2013 gaat hij hier fulltime mee verder vanuit de eigen nieuwe locatie van Boksschool Sedney aan de Johan van Oldenbarneveltlaan 48 te Zeist. Vanaf begin 2019 start hij met bokstherapie in samenwerking met Masja Otter, BIG geregistreerde GZ psycholoog /psychotherapeut van Compass Zorg.

Dienke Boertien

Dienke Boertien werkt als stafmedewerker Herstelondersteuning en Ervaringsdeskundigheid bij Kenniscentrum Phrenos. Daar houdt ze zich onder andere bezig met de professionalisering, doorontwikkeling en implementatie van ervaringsdeskundigheid, de implementatie van WRAP en doe onderzoek naar de praktijk van WRAP.

Samen met partners in het werkveld ondersteunt ze de ontwikkeling van herstelondersteunende zorg met het ontwikkelen en geven van trainingen zoals Peer-supported Open Dialogue en het organiseren van lerende netwerken.


Amir

Amir is werkzaam binnen Iriszorg als ervaringsdeskundige bij de polikliniek in Zevenaar en ambulante team in Doetinchem. Als student aggogisch medewerker ggz met ervaringsdeskundigheid probeert hij anderen te stimuleren in hun herstelproces. Naast mijn én op één begeleiding, geeft hij ook trainingen, waaronder WRAP. Zijn insteek is om mensen in hun eigen waarde te laten in de hoop dat ze hun eigen krachten kunnen ontdekken.

Truus Groenendijk

Truus is docent en onderzoeker bij de opleiding tot verpleegkundige. Met de uitspraak “Laat voeding uw medicijn zijn, uw medicijn uw voeding“ van Hippocrates in mijn achterhoofd zet zij zich met plezier in om samen met zorgprofessionals, kennispartners en opleidingen te zoeken naar kansen en oplossingen om het begeleiden naar gezonder eet- en drinkgedrag in de zorg te optimaliseren.

Daniëlle Verboom

Daniëlle is docent psychologie en opleidingscoördinator opleidingen leefstijlcoach en POHGGZ. Ook is ze 1 dag per week werkzaam in de huisartsenpraktijk als psycholoog. Haar passie is mensen te inspireren tot een leven wat er voor hen toe doet, bevorderen van gezondheid en vitaliteit.
Dagvoorzitter


Ruud Rutten

Ruud is bestuurder van Tactus Verslavingszorg, lid van het bestuur van de Nederlandse ggz en bestuurlijk portefeuillehouder van het waardenetwerk Verslaving en Gezonde Leefstijl. Tevens is Ruud bestuurslid van Verslavingskunde Nederland, voorzitter van het bestuur van Stichting Verslavingsreclassering en bestuurslid van Nijmgen Insitutue for Scientist-Practioners in Addiction (NISPA).