Naar homepage

Sprekers en workshops

Lees meer informatie over de sprekers en workshops

Dagvoorzitter

Ruth Peetoom werd op 25 juni door de leden van de Nederlandse ggz gekozen tot voorzitter. Ze vertegenwoordigt daarmee een sector die jaarlijks meer dan een miljoen mensen behandelt. Als predikant leerde ze om te gaan met kwetsbaarheden, levensvragen en psychisch lijden. Daarna was Peetoom voorzitter van het CDA en uitgever bij NDC Mediagroep. In haar nieuwe rol combineert Peetoom haar bestuurlijke ervaring met haar motivatie om voor kwetsbare mensen de best mogelijke zorg te organiseren.

Ruth Peetoom

Voorzitter van de Nederlandse ggz

Ruth Peetoom De Nederlandse GGZ foto Pim Geerts 0252 PIMG0038

Keynote: Hoe kunnen we werken aan een integrale aanpak met aandacht voor de psychiatrie én de somatiek?

Over de spreker

Prof.dr. Wiepke Cahn is sinds 1996 psychiater en onderzoeker aan het UMC Utrecht. In 2003 promoveerde zij op het proefschrift ‘Brain morphology during the early course of schizophrenia’. Zij was vanaf 2000 medisch hoofd zorgprogramma ‘psychotische stoornissen’. In 2016 werd ze benoemd tot hoogleraar lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen in het UMC Utrecht en Altrecht en leidt ze het regionale zorgprogramma ‘lijf en leven’. In dit programma staan het optimaliseren van medicatie, de interactie tussen lichamelijke en psychiatrische klachten en leefstijlpsychiatrie centraal. Wiepke Cahn is auteur van het boek ‘Focus op de familie bij de behandeling.

Over de keynote

Wiepke Cahn vertelt je meer over het belang van interventies voor een betere lichamelijke én daarmee ook een betere psychische gezondheid van mensen met een psychiatrische aandoening. Hoe kunnen we werken aan een integrale aanpak met aandacht voor de psychiatrie én de somatiek?

Prof. dr. Wiepke Cahn

Hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen in het UMC Utrecht

Wiepkecahn1280web

Workshop: De ggz als eetomgeving

Over de spreker

Dieuwke Vogelzang studeerde Voeding en Diëtetiek in Nijmegen. Ze vindt het belangrijk om goed voor zichzelf te zorgen door lekker, gezond en duurzaam te eten en te bewegen. Dit draagt ze graag uit en het geeft haar voldoening om mensen hiermee te helpen. Als Adviseur bij het Voedingscentrum is ze betrokken bij het gezonder maken van het aanbod in schoolkantines, ziekenhuizen, zorginstellingen en bij maaltijdaanbieders.

Over de workshop

Jaarlijks zijn ruim 1 miljoen mensen in zorg bij de ggz en er werken ruim 89.000 professionals. Een deel van deze cliënten en medewerkers eten ook bij ons. Tijdens deze workshop leer je hoe je jouw afdeling of organisatie zo kunt inrichten dat je cliënten én jouw collega’s helpt om gezonde en duurzame keuzes te maken op het gebied van voeding.

Dieuwke Vogelzang

Adviseur Eetomgevingen Schoolkantines | Zorg | Kant & Klaar maaltijden bij het Voedingscentrum

Dieuwke Vogelzang

Workshop: Digitaal aan de slag met je leefstijl

Over de sprekers

Sebastian Buurma is sport- en prestatiepsycholoog en kijkt ook vanuit die bril naar preventie in de ggz. Als sport- en prestatiepsycholoog zie je iemands psychologie veel meer als een bouwsteen die je bewust kunt leren te gebruiken én vervolgens te benutten voor een beter en fijner leven. De sleutel is om een veranderbehoefte intrinsiek gemotiveerd te krijgen zodat een verandering/interventie in lijn staat met wat iemand zelf écht wil. Die zienswijze zet hij nu +- 3 jaar in bij Arkin Preventie in bij het ontwikkelen van (hoofdzakelijk digitale) interventies, tools en content, waaronder dit leefstijl programma.

Marije Vastenouw is vanuit haar eerste opleiding tot fysiotherapeut al bezig met de bevordering van een gezonde leefstijl. Waarin dit toen vanuit een meer lichamelijke perspectief was, heeft ze de afgelopen jaren steeds meer de verbinding gelegd naar het effect van leefstijl op de psychische gezondheid. In haar rol als preventiemedewerker voor Arkin, richt zij zich tot mensen met een psychische kwetsbaarheid. Leefstijl heeft daarin mijn bijzondere aandacht. Ze ziet leefstijl echt als een basis voor het algehele welbevinden van de mens; de wisselwerking met omgeving, geest en lichaam staan daarin centraal. Marije neemt mensen graag mee in mijn zienswijze en pas leefstijl dan ook overtuigend toe in haar werkzaamheden voor de ggz, en daarbuiten.

Over de workshop

De sprekers van Arkin preventie vertellen jou tijdens deze workshop meer over de gratis e-learning leefstijlmodule die zij hebben ontwikkeld. Deze e-learning richt zich op vier leefstijlpijlers; slaap, voeding, beweging en zingeving. Tijdens deze workshop leer je meer over het ontwikkelde leefstijlmodel en ga je zelf aan de slag met wat oefeningen uit de module. Je gaat naar huis met meer kennis over deze leefstijlinterventie die je zowel op jezelf als in jouw werk kunt toepassen.

Sebastian Buurma en Marije Vastenouw

Workshop: Gezonde voeding tijdens onregelmatige diensten / nachtdiensten

Over de sprekers

Elly Kaldenberg (SanAvis/2424FIT) is diëtist en expert op het gebied van voeding en onregelmatige diensten. Zij begeleidt mensen én organisaties met onregelmatige diensten en geeft presentaties en workshops over dit onderwerp.

Gerda Pot is een voedingswetenschapper met passie voor onderzoek naar voeding en gezondheid. In het bijzonder doet ze onderzoek naar de invloed van wanneer we eten op onze gezondheid of wel chrono-nutrition. Ze werkt als programma coördinator bij de Alliantie Voeding in de Zorg o.a. Goede Zorg Proef Je.

Over de workshop

Als zorgmedewerker werk je nogal eens op onregelmatige tijden. Best lastig om dan goed en gezond te eten. Tijdens deze workshop vertellen de sprekers er meer over. Wat de invloed is van het tijdstip van eten op jouw gezondheid; niet alleen wat je eet, maar ook wanneer, hoe vaak en hoe regelmatig je eet. Bijna alle biologische processen in ons lichaam, dus ook vertering van voedsel, worden geregeld door onze biologische klok. De biologische klok zorgt ervoor dat alles in ons lichaam soepel verloopt. In deze workshop leer je meer over hoe jouw voeding invloed heeft op jouw biologische klok en vice versa, en ook hoe slaap hiermee samenhangt. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten én handvatten om deze toe te passen op jouw voeding tijdens jouw onregelmatige werk.

Elly Kaldenberg en Gerda Pot 2

Workshop: Denk mee over de generieke module gezonde leefstijl

Over de spreker

Janneke Wentink werkt als projectmanager bij Akwa GGZ. Zij begeleidt daar onder andere een werkgroep van professionals, patiënten en naasten bij de ontwikkeling van een nieuwe generieke module over leefstijl in de ggz. Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’. In de alliantie zijn patiënten-, naasten-, beroeps- en brancheorganisaties uit de ggz vertegenwoordigd. Akwa GGZ draagt bij aan continue kwaliteitsverbetering van zorg door ontwikkeling en onderhoud van kwaliteitsstandaarden, ondersteuning bij datagedreven leren en het faciliteren van lerende netwerken. Meer weten? Zie www.akwaggz.nl.

Over de workshop

Op dit moment werkt een groep van professionals in de ggz, patiënten en naasten samen aan de ontwikkeling van een nieuwe generieke module leefstijl. Doel is dat deze generieke module praktische handvatten gaat bieden aan een brede groep zorgverleners voor de dagelijkse praktijk ten aanzien van:

  1. bespreken (wat moet bij iedere patiënt tenminste besproken worden en wanneer)
  2. motiveren (hoe doe je dat)
  3. adviseren (wat doe je daar zelf in en hoe doe je dat)en waar nodig inzetten van collega's met specifieke expertise op het gebied van leefstijl (en wanneer verwijs je door).

Tijdens deze workshop presenteren wij je de eerste versie van deze nieuwe generieke module met praktische tips. We zijn daarnaast ook zeer benieuwd naar jouw reactie en input! Jouw feedback is van onschatbare waarde, omdat het ons helpt de module verder te verbeteren en inzicht te krijgen welke andere ondersteuning je nodig hebt om leefstijl ook echt een integraal onderdeel te laten zijn in het zorgproces.

Laat je inspireren én geef je mening tijdens deze workshop! Ben jij er bij?

Workshop: Denk mee over generieke module Somatische screening

Over de spreker

Nienke Rengerink werkt als projectmanager bij Akwa GGZ en begeleidt o.a. de werkgroep van professionals, patiënten en naasten bij het ontwikkelen van de nieuwe generieke module somatische screening. Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’. In de alliantie zijn patiënten-, naasten-, beroeps- en brancheorganisaties uit de ggz vertegenwoordigd. Akwa GGZ draagt bij aan continue kwaliteitsverbetering van zorg door ontwikkeling en onderhoud van kwaliteitsstandaarden, ondersteuning bij datagedreven leren en het faciliteren van lerende netwerken. Meer weten? Zie www.akwaggz.nl.

Over de workshop

Op dit moment werkt een enthousiaste groep professionals in de ggz, patiënten en naasten samen aan de ontwikkeling van een nieuwe generieke module somatische screening. Doel is dat deze generieke module praktische handvatten geeft aan een brede groep zorgprofessionals over onder andere:

  • Wat verstaan we onder somatische screening?
  • Bij wie wordt er gescreend en wat wordt er gescreend?
  • Hoe gaan we om met de uitkomsten van een somatische screening?

Tijdens deze workshop presenteren wij je de eerste versie van de generieke module somatische screening. We zijn daarnaast ook benieuwd naar jouw reactie en input! We gaan graag met jou in gesprek. Jouw feedback is van onschatbare waarde, omdat het ons helpt de module te verbeteren en inzicht te krijgen welke andere ondersteuning je nodig hebt om somatische screening onderdeel te maken van het zorgproces.

Laat je inspireren én geef je mening tijdens deze workshop! Ben jij erbij?

Workshop: Het Lichtcafé: inzet van licht- en leefstijlinterventies bij depressieve klachten

Over de sprekers

Renate van de Graef is verpleegkundig specialist ggz. Na haar studie is ze gaan werken bij Idiomes, centrum voor transculturele psychiatrie en psychotherapie, onderdeel van GGzE. In de praktijk merkte ze op dat cliënten vaak nadelige (metabole) effecten ondervonden tijdens de behandeling met psychofarmaca. Vanuit dit punt ontstond er interesse te behandelen middels leefstijlinterventies. Naast haar werk bij Idiomes is zij dan ook vanaf de start werkzaam bij het LichtCafé. Depressieve klachten worden in het LichtCafé gereduceerd middels lichttherapie, in combinatie met een leefstijlaanbod. Renate geeft aan dat het resultaat vaak verbluffend, kortdurend, en duurzaam is. Ook heeft de behandeling nauwelijks bijwerkingen, wordt er op maat en tevens transdiagnostisch gewerkt. Wat zij een mooie ontwikkeling vindt om te zien is dat cliënten vaak zelf verbaasd zijn over het resultaat en zelf gaan herkennen hoe ze zichzelf kunnen reguleren door de inzet van passende leefstijlinterventies in combinatie met de juiste hoeveelheid licht.

Deanne Huigen is als net afgestudeerd verpleegkundig specialist (vs) ggz sinds februari 2023 werkzaam bij team LichtCafé van GGzE. In haar tweede opleidingsjaar van de opleiding tot vs ggz had ze al de gelegenheid om te proeven van de fijne sfeer binnen dit team. Dit beviel haar zo goed dat ze besloot om terug te komen en samen met collega's nog meer de focus te leggen op (ver)licht(ing) en leefstijl. Inmiddels kijkt ze met veel plezier naar de toekomst van het LichtCafé, want een derde locatie is in aantocht. Dit zal midden in de maatschappij zijn, om op deze manier nog meer het belang van licht en leefstijl te benadrukken en normaliseren. Naast het LichtCafé is Deanne ook werkzaam bij het FACT team, waar ook daar aandacht is voor niet-medicamenteuze interventies. Naast haar werkzaamheden binnen de twee teams heeft Deanne een hart voor muziek (binnen de behandeling), zelfonthulling en een groenere ggz. Deanne zorgt graag vanuit haar hart, waarbij ze gebruikmaakt van de hedendaagse vakkennis gecombineerd met een gezond boerenverstand.

Over de workshop

De sprekers van GGzE vertellen je meer over de behandeling met licht- en leefstijlinterventies voor de reductie van depressieve klachten. Het leefstijlaanbod richt zich op slaap, ritme, voeding, beweging en sociale contacten. Ze nemen je mee in de werkwijze: "We serve positivity" de indicatiestelling en de contra-indicaties. Daarnaast worden de laatste resultaten van diverse onderzoeken (binnen het LichtCafé) belicht. Het wordt een leerzame workshop, waarna je met voldoende energie naar huis gaat!

Reante en Deanne

Workshop Moreel Beraad: Leefstijl

Over de spreker

Wouter Bosma is in het dagelijks leven educatief therapeut en trainer/gespreksleider moreel beraad in het FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen. Als gespreksleider moreel beraad is hij verbonden aan twee woonafdelingen binnen de kliniek. Bij de bespreking van de dilemma’s gaat het vaak over goede zorg en is leefstijl een ‘hot topic’.

Over de workshop

Het moreel beraad is een methodisch en gezamenlijk onderzoeksgesprek en biedt ondersteuning bij jouw denkproces als hulpverlener. In deze workshop gaan we een moreel dilemma uit de dagelijkse praktijk bespreken aan de hand van een bepaald stappenplan. Uiteraard is het thema van dit dilemma leefstijl! Tegen welke ethische dillema’s loop je aan als je een cliënt helpt bij zijn of haar leefstijl? Wat beslist een cliënt zelf en welke keuzes op het gebied van bijv. roken, voeding en bewegen maakt de ggz?

Wouter Bosma

Educatief therapeut en trainer/gespreksleider moreel beraad in het FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen

Wouter Bosma

Workshop: Vanuit jouw (voedings)visie aan de slag: laat je inspireren door Verszorgende

Over de sprekers

Michel Kampert is een echte foodie en verbinder. Van kok in de Horeca naar Chef in de Zorg. Na tussenstappen in commerciële functies bij foodservice bedrijven en Retail, ging hij opnieuw aan de slag in het zorgdomein. Vanuit opgedane kennis en ervaring ontwikkelde hij het concept VersZorgende. Gebouwd vanuit een visie die uitdagingen verbindt naar oplossingen. Zorgen met Vers en mede geïnspireerd door dat ook op zichzelf toe te passen. Zo ontstond de verbinding naar een lifestyle Care & Cure waarin gezond(er) eten en drinken de basis vormt.

Priscilla van der Geld is een echte horecatijger. Van Chef-kok in de horeca naar Teamleider VersZorgende in de ggz. In de Coronatijd heeft ze haar baan verloren en door haar zusje (Verpleegkundige ggz) gesolliciteerd naar de functie Kookondersteuner bij de ggz. Sinds vorig jaar maart is ze Teamleider VersZorgende. Verbinden is volgens Priscilla het belangrijkste wat er is, je verdiepen in de cliënt en vanuit daar doorbouwen.

Over de workshop

Michel en Priscilla, beiden werkzaam bij GGZ Delfland geven jou een kijkje in de keuken van VersZorgende. VersZorgende staat voor vers bereid, gezond en lekker eten. Door anders te denken én te doen verbinden Michel en Priscilla vers koken met zorg naar welzijn. Door het proces zo dicht bij de client te organiseren maakte ze het concept VersZorgende ook nog eens duurzaam. Weggooien van eten is hiermee o.a. verleden tijd. Na het volgen van deze workshop weet je meer over hoe GGZ Delfland aan de slag is met gezonde voeding, wat de succesfactoren zijn van VersZorgende en kun je die vertalen naar jouw werkomgeving. En als kers op de taart ga je zelf aan de slag met het klaarmaken van één van de succesrecepten van VersZorgende die je daarna lekker zelf kunt opeten!

Michel Kampert en Priscilla van der Geld

Michel Priscilla VZ pose

Workshop: Preventie en de rol van de ggz

Over de workshop

Preventie is een hot topic! Zowel binnen het IZA als het GALA worden hoge verwachtingen gekoesterd over de toenemende inzet op preventie. Het is één van de cruciale oplossingen om de zorg houdbaar en betaalbaar te houden. Maar wat is preventie op het gebied van mentale gezondheid en verslaving eigenlijk, en wat is de rol van de ggz hierin?

Deze workshop biedt inzicht in wat preventie vanuit de ggz inhoudt, hoe een lokaal preventiebeleid vorm kan krijgen, welke rol de ggz daarin zou kunnen hebben en welke veelbelovende interventies er momenteel beschikbaar zijn. We verkennen ook de gebieden waar nog hiaten bestaan en besteden aandacht aan de ingewikkelde financiering van preventieve.

Daarna worden deelnemers uitgenodigd om de belangrijkste bouwstenen van preventie te bespreken en na te denken over de vervolgstappen die de Nederlandse ggz op dit thema zou moeten zetten. Sluit je aan bij deze workshop en neem deel aan het gesprek over het versterken van preventie in de ggz. Samen kunnen we een stevig fundament leggen voor een gezondere toekomst!

Workshop: Ontdek de dimensies van Positieve Gezondheid

Over de spreker

Anne Evers is peer support facilitator en communicatiemedewerker bij herstelacademie Enik RecoveryCollege. Zij is initiatiefneemster en facilitator van verschillende herstelwerkgroepen en workshops: Vertel-herstel-lunches, Omgaan met aandacht, Retreat Schrijven en Vertellen en zij faciliteert met enthousiasme de WRAP (Wellness Recovery Action Plan). In human interest verhalen zet zij een eerlijk, open portret neer waarin geïnterviewden levendig vertellen over ontwrichting, maar ook over getoonde veerkracht. Ieders verhaal doet ertoe. Anne zet zich met hoofd en hart in voor een wereld waarin iedereen vorst is op zijn vierkante meter. Zij draagt via Enik graag haar steentje bij zodat mensen zelf kunnen onderzoeken welke invulling zij willen geven aan goede zelfzorg en hoe zij zelf hun mentale gezondheid kunnen versterken.


Over de workshop

Ga zelf aan de slag en ontdek de rijkdom van de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Wat is voor jou belangrijk als het gaat om Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Meedoen en Dagelijks functioneren? Via uitwisseling kun je elkaar inspireren over wat goede zelfzorg en een gezonde leefstijl voor eenieder betekent. Voel je welkom om jouw ervaringen te delen. Deze workshop is ontwikkeld door Ginger van Toor en Anne Evers bij herstelacademie Enik Recovery College. Uniek aan Enik is dat het voor 100% wordt gerund door ervaringsdeskundigen. Wil je meer weten over wat Enik aanbiedt op het gebied van leefstijl of ben je nieuwsgierig naar andere programmaonderdelen? www.enikrecoverycollege.nl

Anne Evers

Peer support facilitator en communicatiemedewerker bij herstelacademie Enik RecoveryCollege

Anne Evers

Houd deze pagina in de gaten, want er komen nog meer interessante sprekers en workshops bij!