Naar homepage

Sprekers en workshops ronde 1

Lees meer informatie over de sprekers en workshops

Workshop: De ggz als gezonde eetomgeving

Over de spreker

Dieuwke Vogelzang studeerde Voeding en Diëtetiek in Nijmegen. Ze vindt het belangrijk om goed voor zichzelf te zorgen door lekker, gezond en duurzaam te eten en te bewegen. Dit draagt ze graag uit en het geeft haar voldoening om mensen hiermee te helpen. Als Adviseur bij het Voedingscentrum is ze betrokken bij het gezonder maken van het aanbod in schoolkantines, ziekenhuizen, zorginstellingen en bij maaltijdaanbieders.

Over de workshop

Jaarlijks zijn ruim 1 miljoen mensen in zorg bij de ggz en er werken ruim 89.000 professionals. Een deel van deze cliënten en medewerkers eten ook bij ons. Tijdens deze workshop leer je hoe je jouw afdeling of organisatie zo kunt inrichten dat je cliënten én jouw collega’s helpt om gezonde en duurzame keuzes te maken op het gebied van voeding.

Dieuwke Vogelzang

Adviseur Eetomgevingen Schoolkantines | Zorg | Kant & Klaar maaltijden bij het Voedingscentrum

Dieuwke Vogelzang

Workshop: Denk mee over de Generieke module Gezonde Leefstijl

Over de sprekers

Janneke Wentink werkt als projectmanager bij Akwa GGZ. Zij begeleidt daar onder andere een werkgroep van professionals, patiënten en naasten bij de ontwikkeling van een nieuwe generieke module over leefstijl in de ggz. Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’. In de alliantie zijn patiënten-, naasten-, beroeps- en brancheorganisaties uit de ggz vertegenwoordigd. Akwa GGZ draagt bij aan continue kwaliteitsverbetering van zorg door ontwikkeling en onderhoud van kwaliteitsstandaarden, ondersteuning bij datagedreven leren en het faciliteren van lerende netwerken. Meer weten? Zie www.akwaggz.nl.

Janna Weerkamp is HBO verpleegkundige en werkzaam bij de somatische huisartsenzorg binnen een klinische ggz setting van GGZ Breburg. Tijdens haar werk begeleidt ze cliënten met een psychische kwetsbaarheid en ondersteunt de huisartsen. Binnen haar werk vind ze het belangrijk om ook de cliëntenpopulatie met een psychische kwetsbaarheid zo goed mogelijk te ondersteunen in de verantwoorde leefstijlinterventies om zo de kwaliteit van leven te verbeteren. Via de VenVN sluit zij aan bij de AKWA GGZ werkgroep voor het ontwikkelen van de generieke module leefstijl.

Over de workshop

Op dit moment werkt een groep van professionals in de ggz, patiënten en naasten samen aan de ontwikkeling van een nieuwe generieke module leefstijl. Doel is dat deze generieke module praktische handvatten gaat bieden aan een brede groep zorgverleners voor de dagelijkse praktijk ten aanzien van:

  1. bespreken (wat moet bij iedere patiënt tenminste besproken worden en wanneer)
  2. motiveren (hoe doe je dat)
  3. adviseren (wat doe je daar zelf in en hoe doe je dat) en waar nodig inzetten van collega's met specifieke expertise op het gebied van leefstijl (en wanneer verwijs je door).

Tijdens deze workshop presenteren wij je de eerste versie van deze nieuwe generieke module met praktische tips. We zijn daarnaast ook zeer benieuwd naar jouw reactie en input! Jouw feedback is van onschatbare waarde, omdat het ons helpt de module verder te verbeteren en inzicht te krijgen welke andere ondersteuning je nodig hebt om leefstijl ook echt een integraal onderdeel te laten zijn in het zorgproces. Laat je inspireren én geef je mening tijdens deze workshop! Ben jij erbij?

Janna Weerkamp en Janneke Wentink

Workshop: Digitaal aan de slag met leefstijl!

(Volgeboekt)

Over de sprekers

Sebastian Buurma is sport- en prestatiepsycholoog en kijkt ook vanuit die bril naar preventie in de ggz. Als sport- en prestatiepsycholoog zie je iemands psychologie veel meer als een bouwsteen die je bewust kunt leren te gebruiken én vervolgens te benutten voor een beter en fijner leven. De sleutel is om een veranderbehoefte intrinsiek gemotiveerd te krijgen zodat een verandering/interventie in lijn staat met wat iemand zelf écht wil. Die zienswijze zet hij nu +- 3 jaar in bij Arkin Preventie in bij het ontwikkelen van (hoofdzakelijk digitale) interventies, tools en content, waaronder dit leefstijl programma.

Marije Vastenouw is vanuit haar eerste opleiding tot fysiotherapeut al bezig met de bevordering van een gezonde leefstijl. Waarin dit toen vanuit een meer lichamelijke perspectief was, heeft ze de afgelopen jaren steeds meer de verbinding gelegd naar het effect van leefstijl op de psychische gezondheid. In haar rol als preventiemedewerker voor Arkin, richt zij zich tot mensen met een psychische kwetsbaarheid. Leefstijl heeft daarin mijn bijzondere aandacht. Ze ziet leefstijl echt als een basis voor het algehele welbevinden van de mens; de wisselwerking met omgeving, geest en lichaam staan daarin centraal. Marije neemt mensen graag mee in mijn zienswijze en pas leefstijl dan ook overtuigend toe in haar werkzaamheden voor de ggz, en daarbuiten.

Over de workshop

De sprekers van Arkin preventie vertellen jou tijdens deze workshop meer over de gratis e-learning leefstijlmodule die zij hebben ontwikkeld. Deze e-learning richt zich op vier leefstijlpijlers; slaap, voeding, beweging en zingeving. Tijdens deze workshop leer je meer over het ontwikkelde leefstijlmodel en ga je zelf aan de slag met wat oefeningen uit de module. Je gaat naar huis met meer kennis over deze leefstijlinterventie die je zowel op jezelf als in jouw werk kunt toepassen.

Sebastian Buurma en Marije Vastenouw

Workshop: Moreel Beraad: Leefstijl (Volgeboekt)

Over de spreker

Wouter Bosma is in het dagelijks leven educatief therapeut en trainer/gespreksleider moreel beraad in het FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen. Als gespreksleider moreel beraad is hij verbonden aan twee woonafdelingen binnen de kliniek. Bij de bespreking van de dilemma’s gaat het vaak over goede zorg en is leefstijl een ‘hot topic’.

Over de workshop

Het moreel beraad is een methodisch en gezamenlijk onderzoeksgesprek en biedt ondersteuning bij jouw denkproces als hulpverlener. In deze workshop gaan we een moreel dilemma uit de dagelijkse praktijk bespreken aan de hand van een bepaald stappenplan. Uiteraard is het thema van dit dilemma leefstijl! Tegen welke ethische dillema’s loop je aan als je een cliënt helpt bij zijn of haar leefstijl? Wat beslist een cliënt zelf en welke keuzes op het gebied van bijv. roken, voeding en bewegen maakt de ggz?

Wouter Bosma

Educatief therapeut en trainer/gespreksleider moreel beraad in het FPC Dr. S. van Mesdag

Wouter Bosma