Naar homepage

Sprekers en workshops ronde 2

Lees meer informatie over de sprekers en workshops

Workshop: Denk mee over de generieke module Somatische Screening

Over de sprekers

Nienke Rengerink werkt als projectmanager bij Akwa GGZ en begeleidt o.a. de werkgroep van professionals, patiënten en naasten bij het ontwikkelen van de nieuwe generieke module somatische screening. Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’. In de alliantie zijn patiënten-, naasten-, beroeps- en brancheorganisaties uit de ggz vertegenwoordigd. Akwa GGZ draagt bij aan continue kwaliteitsverbetering van zorg door ontwikkeling en onderhoud van kwaliteitsstandaarden, ondersteuning bij datagedreven leren en het faciliteren van lerende netwerken. Meer weten? Zie www.akwaggz.nl.

Sinds 2008 werkt Jackie Middeldorp als Verpleegkundig Specialist GGZ binnen de langdurige zorg en behandeling van verslaafden patiënten bij Jellinek in Utrecht. Ze is een ervaren regiebehandelaar met zowel klinische als ambulant werkende ervaring. Jackie is gespecialiseerd en heeft affiniteit met dubbeldiagnose problematiek; traumabehandeling, palliatieve zorg en somatische zorg. Ze heeft kennis en werkervaring In de behandeling van somatische comorbiditeit en ze ziet diagnostiek als een van de leukste onderdelen van haar vak. Ze houdt zich bezig met de implementatie van de somatische zorg in de verslavingspsychiatrie en ze stuurt de kennisdeling over verslaving, somatische zorg en leefstijl bij Jellinek in Utrecht aan. Jackie is mede-ontwikkelaar van de Utrecht Somatische Screening lijst (USS 2.0.). De USS 2.0 is speciaal ontwikkeld voor langdurig verslaafden en/ of psychiatrische patiënten die medische zorg vermijden en niet of zelden in beeld komen bij hun huisarts. De USS 2.0. Screent op de meeste ernstige somatische aandoeningen waaraan deze groep lijdt. Sinds 2019 doet ze onderzoek naar de validiteit en de kwaliteit van zorg met het werken met de USS.

Vanaf de oprichting van de Nederlandse afdeling is Jackie een actief bestuurslid van de International Nurses Society on Addictions Holland (IntNSA Holland) en vertegenwoordig intNSA binnen de netwerkbijeenkomsten van V&VN Verpleegkundig Specialisten.

Over de workshop

Op dit moment werkt een enthousiaste groep professionals in de ggz, patiënten en naasten samen aan de ontwikkeling van een nieuwe generieke module somatische screening. Doel is dat deze generieke module praktische handvatten geeft aan een brede groep zorgprofessionals over onder andere:

  • Wat verstaan we onder somatische screening?
  • Bij wie wordt er gescreend en wat wordt er gescreend?
  • Hoe gaan we om met de uitkomsten van een somatische screening?

Tijdens deze workshop presenteren wij je de eerste versie van de generieke module somatische screening. We zijn daarnaast ook benieuwd naar jouw reactie en input! We gaan graag met jou in gesprek. Jouw feedback is van onschatbare waarde, omdat het ons helpt de module te verbeteren en inzicht te krijgen welke andere ondersteuning je nodig hebt om somatische screening onderdeel te maken van het zorgproces.

Nienke Rengerink en Jackie Middeldorp

Workshop: Het Lichtcafé: inzet van lichttherapie en leefstijlinterventies bij depressieve klachten

(Volgeboekt)

Over de sprekers

Renate van de Graef is verpleegkundig specialist ggz. Na haar studie is ze gaan werken bij Idiomes, centrum voor transculturele psychiatrie en psychotherapie, onderdeel van GGzE. In de praktijk merkte ze op dat cliënten vaak nadelige (metabole) effecten ondervonden tijdens de behandeling met psychofarmaca. Vanuit dit punt ontstond er interesse te behandelen middels leefstijlinterventies. Naast haar werk bij Idiomes is zij dan ook vanaf de start werkzaam bij het LichtCafé. Depressieve klachten worden in het LichtCafé gereduceerd middels lichttherapie, in combinatie met een leefstijlaanbod. Renate geeft aan dat het resultaat vaak verbluffend, kortdurend, en duurzaam is. Ook heeft de behandeling nauwelijks bijwerkingen, wordt er op maat en tevens transdiagnostisch gewerkt. Wat zij een mooie ontwikkeling vindt om te zien is dat cliënten vaak zelf verbaasd zijn over het resultaat en zelf gaan herkennen hoe ze zichzelf kunnen reguleren door de inzet van passende leefstijlinterventies in combinatie met de juiste hoeveelheid licht.

Deanne Huigen is als net afgestudeerd verpleegkundig specialist (vs) ggz sinds februari 2023 werkzaam bij team LichtCafé van GGzE. In haar tweede opleidingsjaar van de opleiding tot vs ggz had ze al de gelegenheid om te proeven van de fijne sfeer binnen dit team. Dit beviel haar zo goed dat ze besloot om terug te komen en samen met collega's nog meer de focus te leggen op (ver)licht(ing) en leefstijl. Inmiddels kijkt ze met veel plezier naar de toekomst van het LichtCafé, want een derde locatie is in aantocht. Dit zal midden in de maatschappij zijn, om op deze manier nog meer het belang van licht en leefstijl te benadrukken en normaliseren. Naast het LichtCafé is Deanne ook werkzaam bij het FACT team, waar ook daar aandacht is voor niet-medicamenteuze interventies. Naast haar werkzaamheden binnen de twee teams heeft Deanne een hart voor muziek (binnen de behandeling), zelfonthulling en een groenere ggz. Deanne zorgt graag vanuit haar hart, waarbij ze gebruikmaakt van de hedendaagse vakkennis gecombineerd met een gezond boerenverstand.

Over de workshop

De sprekers van GGzE vertellen je meer over de behandeling met licht- en leefstijlinterventies voor de reductie van depressieve klachten. Het leefstijlaanbod richt zich op slaap, ritme, voeding, beweging en sociale contacten. Ze nemen je mee in de werkwijze: "We serve positivity" de indicatiestelling en de contra-indicaties. Daarnaast worden de laatste resultaten van diverse onderzoeken (binnen het LichtCafé) belicht. Het wordt een leerzame workshop, waarna je met voldoende energie naar huis gaat!

Renate van de Graef en Deanne Huigen

Workshop: Gezonde voeding tijdens onregelmatige diensten / nachtdiensten

Over de sprekers

Gerda Pot is een voedingswetenschapper met passie voor onderzoek naar voeding en gezondheid. In het bijzonder doet ze onderzoek naar de invloed van wanneer we eten op onze gezondheid of wel chrono-nutrition. Ze werkt als programma coördinator bij de Alliantie Voeding in de Zorg o.a. Goede Zorg Proef Je.

Elly Kaldenberg (SanAvis/2424FIT) is diëtist en expert op het gebied van voeding en onregelmatige diensten. Zij begeleidt mensen én organisaties met onregelmatige diensten en geeft presentaties en workshops over dit onderwerp.

Over de workshop

Als zorgmedewerker werk je nogal eens op onregelmatige tijden. Best lastig om dan goed en gezond te eten. Tijdens deze workshop vertellen de sprekers er meer over. Wat de invloed is van het tijdstip van eten op jouw gezondheid; niet alleen wat je eet, maar ook wanneer, hoe vaak en hoe regelmatig je eet. Bijna alle biologische processen in ons lichaam, dus ook vertering van voedsel, worden geregeld door onze biologische klok. De biologische klok zorgt ervoor dat alles in ons lichaam soepel verloopt. In deze workshop leer je meer over hoe jouw voeding invloed heeft op jouw biologische klok en vice versa, en ook hoe slaap hiermee samenhangt. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten én handvatten om deze toe te passen op jouw voeding tijdens jouw onregelmatige werk.

Elly Kaldenberg en Gerda Pot 1

Workshop: Leefstijl als cultuurverandering (VOLGEBOEKT)

Over de sprekers

Marlieke de Jonge is parttime patiënt bij het Centrum voor Integrale Psychiatrie bij Lentis. Leefstijl is haar de bijdrage aan eigen behandeltraject en een actieve en succesvolle manier om regie te houden over het leven. Met een psychosehoofd, een splitssysteem (DIS) en complexe psychosomatische problematiek is dat ook wel nodig. Marlieke is werkzaam bij Lentis als stafmedewerker Empowerment en via de Werkgroep Toegankelijk Groningen bij de Gemeente Groningen (VN-verdrag ‘Gelijke rechten van/voor mensen met een handicap).

Jeanine de Vries is projectmedewerker bij de afdeling Lentisleefstijl en projectleider wachtlijstproblematiek bij PsyQ Emmen, waarin gekeken wordt of een leefstijltraining ingezet kan worden in de wachttijd. Bij Lentisleefstijl houdt zij zich voornamelijk bezig met de ontwikkellijn Inspireren, stimuleren, ervaren en faciliteren, en is daarnaast nauw verbonden met de opleidingen en het Chapter-onderzoek. Ook is ze verantwoordelijk voor het grootste deel van de communicatie, zowel intern, met onder meer elk kwartaal een nieuwsbrief, als de Social Media. Omdat gezonde voeding haar nauw aan het hart ligt, is dit ook een van de speerpunten van haar werk. Zo heeft ze een maandelijkse blog op intranet en is ze betrokken bij de verschillende voedingsoverleggen.

Over de workshop

Aandacht voor leefstijl vraagt een cultuurverandering binnen de hele organisatie, van het faciliteren van beweging, gezonde voeding, zingeving, ontspanning en natuur tot en met leefstijl op maat in de directe behandeling.

Lentis Leefstijl heeft 3 ontwikkellijnen:

  • Opleiding en informeren: training leefstijlcoach en training positieve gezondheid
  • Inspireren, stimuleren, ervaren en faciliteren
  • Innovatie en Onderzoek (eigen GLI GGZ, CHAPTER)

Lentis Leefstijl heeft al pionierend een eigen plek in de organisatie gekregen, met een eigen beeldmerk, sociale media/nieuwsbrief en aansprekende activiteiten. Het team richt zich zowel op alle medewerkers als op de brede diversiteit aan cliënten. Dat betekent 1000 bloemen laten bloeien waarbij we zeker de verbinding niet vergeten. Onze ambitie is dat leefstijl in alle behandelingen opgenomen wordt, vanaf het eerste contact. Dat betekent ook gezonde werkomstandigheden, scholing en ontwikkelingen van onze hulp- en dienstverleners. Zonder hen bereiken we onze cliënten niet, zij zijn immers de cultuurdragers en steeds meer ook de ambassadeurs van een gezonde leefstijl.

Zo’n traject is een zaak van lange adem en gestaag verder ontwikkelen. Binnen de eigen organisatie, en in samenwerking met veel andere partners in de regio: gemeenten, collega-zorgorganisaties, sportclubs, sociaal domein en duurzame initiatieven. We zien ook dat leefstijl om ons heen steeds meer aandacht krijgt. Als Lentis Leefstijl zijn we goed op weg en delen graag onze kennis en ervaringen met anderen.

Marlieke en Jeanine