ZoekenBijdragen aan de mentale gezondheid van inwoners
 

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, waarna de nieuwe colleges formeren. Daarom is dit een goed moment om stil te staan bij mentale gezondheid. Want lokaal beleid voor mentale gezondheid doet ertoe. Dat weten we op basis van jarenlange samenwerking tussen ggz-aanbieders, gemeenten en andere lokale partners.

In het pamflet 'Lokaal beleid doet ertoe voor mentaal gezonde inwoners' vindt u beleidssuggesties voor verbetering van de mentale gezondheid van de inwoners van uw gemeente.


We hebben beleidssuggesties voor verbetering van de mentale gezondheid van de inwoners van uw gemeente bij elkaar gezet en verdeeld over vijf thema’s: 

 
 

                             
 


 

De vijf ggz-thema’s hebben we verzameld in een kennisbundel: Mentaal gezond. Lokaal beleid voor sterkere (jeugd)ggz, verslavingszorg en preventie. Daarin staan uiteenzettingen van de thema’s met daarbij een relevant verhaal uit de praktijk.

Bekijk de kennisbundel Mentaal gezond