ZoekenDe inrichting van jeugdhulp in de gemeenten is een enorme uitdaging. Samen met u bouwen we aan een integrale visie op jeugdbeleid voor verbinding tussen preventie, onderwijs, ggz, verslavingszorg, vroegsignalering en het versterken van mentale gezondheid voor jongeren. 

Een belangrijk dossier is de Hervormingsagenda Jeugd. Na de uitspraak in de arbitragezaak tussen Rijk en gemeenten over voldoende middelen voor de jeugdhulp, startte eind 2021 de Hervormingsagenda Jeugd. Deel van de uitspraak is, dat er extra middelen moeten komen vanuit het Rijk, maar ook een ombuigingsdoelstelling om de uitgaven te beheersen. In het coalitieakkoord van kabinet Rutte IV is daarbovenop nog een aanvullende ombuiging van 0,5 miljard euro afgesproken. Dit laatste is voor de VNG reden geweest om het overleg in de Hervormingsagenda Jeugd te staken. Op dit moment is nog onduidelijk met welke uitgewerkte plannen het kabinet gaat komen om dit proces weer op gang te krijgen.

Lees meer over onze beleidssuggesties in de uiteenzetting en bekijk een voorbeeld uit de praktijk.
Uiteenzetting      Praktijkvoorbeeld

 
Lees meer over de andere thema's:
Sociaal domein; Preventie; Veiligheid, wonen en leefbaarheid; Lokaal arbeidsmarktbeleid.
 
Naar hoofdpagina