ZoekenDe zorgarbeidsmarkt staat in heel Nederland onder hoge druk. Dat komt onder andere door de toegenomen zorgvraag, vergrijzing van de arbeidskrachten én de extra druk van de coronacrisis. Ook ggz-aanbieders, forensische zorg en jeugdinstellingen hebben te kampen met de krapte op de arbeidsmarkt en een relatief hoog verzuim. Dat geldt voor organisaties die binnen het sociaal domein opereren. Dit heeft zijn weerslag op de kwaliteit van zorg en kan weer leiden tot extra instroom in de curatieve zorg.

Neem als gemeente verantwoordelijkheid voor het naar de arbeidsmarkt toe leiden van inwoners met psychische problematiek. Benut hiervoor de expertise die ggz-instellingen in huis hebben. Werk en inkomen dragen bij aan stabiliteit en zingeving. Het helpt inwoners met mentale problematiek te participeren. Goed ingericht lokaal beleid draagt daaraan bij.

Lees meer over onze beleidssuggesties in de uiteenzetting en bekijk een voorbeeld uit de praktijk.

Uiteenzetting    Praktijkvoorbeeld

 
Lees meer over de andere thema's:
Sociaal domein; Preventie; Jeugd; Veiligheid, wonen en leefbaarheid.
 
Naar hoofdpagina