ZoekenGemeenten spannen zich in rond de thema’s werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Waar kan de gemeente naartoe werken in het kader van de ggz?
Lees meer over onze beleidssuggesties in de uiteenzetting en bekijk een voorbeeld uit de praktijk.

Uiteenzetting      Praktijkvoorbeeld

Lees meer over de andere thema's:
Preventie; Jeugd; Veiligheid, wonen en leefbaarheid; Lokaal arbeidsmarktbeleid.
 
Naar hoofdpagina