ZoekenEen passend dak boven je hoofd draagt bij aan de mentale gezondheid. Er zijn te weinig betaalbare woningen en passende woonvormen voor mentaal kwetsbare inwoners. Dit tekort aan woningen heeft ook een remmend effect op de uitstroom van burgers die geen huisvesting hebben na opname in een kliniek. Zonder beleid voor een integrale wijkaanpak heeft de gemeente bovendien onvoldoende passend vangnet voor ‘onbegrepen gedrag’.
Lees meer over onze beleidssuggesties in de uiteenzetting en bekijk een voorbeeld uit de praktijk.

Uiteenzetting          Praktijkvoorbeeld

 
Lees meer over de andere thema's:
Sociaal domein; Preventie; Jeugd; Lokaal arbeidsmarktbeleid.
 
Naar hoofdpagina