Zoeken

Waar gaat het over in dit netwerk?
Over (werk-)stress, somberheid, angst; mentale overbelasting door life-events: veelvoorkomende mentale gezondheidsproblemen die tot op zekere hoogte horen bij het leven en het mens-zijn. Hoewel de problemen serieus en belastend kunnen zijn is er dan lang niet altijd sprake van een ’stoornis’ of aandoening, zeker in beginsel niet. En dus ligt de oplossing ook lang niet altijd bij behandeling in de ggz. 

Een deel van de huidige vraag naar ggz bestaat uit mentale gezondheidsproblemen die ofwel voorkomen hadden kunnen worden, onder andere door betere zelfzorg, ofwel in een (veel) eerder stadium buiten de ggz gesignaleerd en opgevangen hadden kunnen worden. En niet zelden zijn de problemen ten dele het gevolg van beleid in andere maatschappelijke domeinen, zoals sociale zaken en werkgelegenheid, armoede en participatie, wonen, onderwijs. Dat maakt mentale gezondheid tot een brede maatschappelijke opgave en verantwoordelijkheid.

Het waardenetwerk Mentale gezondheid zet zich in voor het versterken van de mentale gezondheid van alle inwoners van Nederland en zoekt daarin de verbinding en samenwerking met partijen binnen en nadrukkelijk ook buiten de ggz. Daarnaast wil het waardenetwerk Mentale gezondheid vanuit de Nederlandse ggz het gesprek organiseren over de veranderende rol van de ggz-organisaties op het vlak van mentale gezondheid. 

Voor wie is dit netwerk?
Dit netwerk is voor iedereen die zich bezighoudt met het versterken van mentale gezondheid en veerkracht en het voorkomen van onnodige instroom in de ggz, en die daarop kennisdeling, uitwisseling en samenwerking zoekt.

Nieuwsgierig geworden?
Word lid van deze groep in de ggz community


Terug naar ggz community