Zoeken

Waar gaat het over in dit netwerk?
In dit netwerk zie je waar het Winning Team toegankelijke ggz mee bezig is. Zoals: in beeld brengen van de  groei van de vraag naar ggz verzamelen van kengetallen, verspreiden van goede voorbeelden rond de toegankelijkheid van de ggz, en lobbyen voor meer samenwerking van de ggz met huisartsen en sociaal werk. 

Voor wie is dit netwerk?
Dit netwerk is voor leden van de Nederlandse ggz.

Nieuwsgierig geworden?
Word lid van deze groep in de ggz community 


Terug naar ggz community