Zoeken

In oktober heeft de VGN vragen gesteld over de validiteit van het meerzorg sjabloon 2020. Naar aanleiding van deze vragen van de VGN en de wens om voor 2021 een betrouwbaar en valide sjabloon te publiceren heeft ZN advies gevraagd bij Deloitte Audit Advisory. Zij hebben onderzoek gedaan naar de systematiek rondom de opzet, consistentie en berekening van het meerzorg-sjabloon in relatie tot de beleidsregels en de Regeling Meerzorg. Eind vorige week is het sjabloon 2021 vrijgegeven. U kunt vanaf nu uw aanvragen voor meerzorg weer invullen volgens de gebruikelijke procedure. Het meerzorgsjabloon bestaat uit 2 delen, te weten een financieel deel (excel)  en inhoudelijk deel (word). Voor een aanvraag meerzorg dienen beide delen toegestuurd te worden.
 
Verzekeraars houden bij de toekenning rekening met de opgelopen vertraging
Verzekeraars realiseren zich dat u niet in staat bent geweest te voldoen aan de gestelde termijnen door het ontbreken van het meerzorg sjabloon. Zij zullen hier bij de toekenningen rekening mee houden. Daarbij zullen zij de uitkomst van de aanvraag meerzorg met terugwerkende kracht toekennen indien de extra zorg vanaf 1-1-2021 geleverd is. Bij heraanvragen zorgen ze voor een aansluitende ingangsdatum. Zij streven ernaar om uw aanvraag binnen 8 weken (en uiterlijk voor 1-4-2021) te beoordelen indien deze compleet is aangeleverd. Verzekeraas begrijpen dat u de groepmeerzorg aanvragen niet voor 1-1-2021 in kunt sturen. U heeft de mogelijkheid de groepsmeerzorg aanvragen voor 1 februari 2021 toe te sturen. Mocht dit niet lukken verzoeken zij u contact op te nemen om een passende afspraak te maken.
 
Het volledige bericht vanuit ZN vindt u hier
Het vernieuwde sjabloon meerzorg 2021 vindt u hier
De vragenlijst Meerzorgsjabloon 2021 vindt u hier.
De rekenhulp meerzorg 2021 vindt hier hier.
Het format voor het meerzorgplan vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Nathalie Beenen.