Zoeken

Zorginstituut Nederland heeft het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (ter vervanging van het Model Kwaliteitsstatuut ggz) op 15 december 2020 opgenomen in het openbare Register. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is hier te zien. Het Landelijke Kwaliteitsstatuut GGZ is de uitkomst van de doorzettingsmacht van Zorginstituut Nederland voor het regiebehandelaarschap. Het nieuwe Landelijk Kwaliteitstatuut GGZ maakt onderscheid tussen de rollen indicerend regiebehandelaar en coördinerend regiebehandelaar. Verder beschrijft het de taken, verantwoordelijkheden, benodigde competenties en categorieën van complexiteit binnen de curatieve GGZ. Welke zorgverlener welke rol mag vervullen is afhankelijk van zowel de complexiteit van de problematiek als van de complexiteit van het zorgaanbod. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ onderscheidt vier categorieën complexiteit van situaties. Ook bevat het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ een aantal kwaliteitseisen om het samen reflecteren en uitwisselen van kennis en ervaringen te stimuleren. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ dient uiterlijk 1 januari 2022 geïmplementeerd te zijn. De Kwaliteitsraad geeft daarvoor een aantal opdrachten en aanbevelingen aan veldpartijen.

Recent heeft de Nederlandse ggz met enkele andere partijen Zorginstituut Nederland verzocht kritisch te kijken naar de consequenties en haalbaarheid van implementatie van de herziening van het Model Kwaliteitsstatuut voordat ze dit inschrijft in het Register (zie deze link). Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad, geeft in een persbericht aan dat het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ volgens hem waarschijnlijk een positief effect zal hebben op de wachtlijsten in de GGZ. Wij gaan het Landelijk Kwaliteitsstatuut nader bestuderen om te kijken wat de gevolgen voor de sector zijn.