Zoeken

De Nederlandse ggz en Valente hebben op het verzoek van het werkveld een format ontwikkeld voor een samenwerkingsovereenkomst tussen woonzorgaanbieders en aanbieders van ggz-behandeling in de Wlz.

Vanaf 2021 hebben cliënten in de ggz toegang tot de Wlz, als zij voldoen aan de zorginhoudelijke criteria van de Wlz: ‘behoefte aan permanent toezicht’ of ‘behoefte aan 24 uur zorg nabij’. Bij cliënten in beschermd wonen krijgen de woonzorgaanbieders de regiefunctie en zorgen zij in die rol voor de onderlinge afstemming tussen woonzorg en behandeling. Deze samenwerkingsovereenkomst is hierbij een handig hulpmiddel.

Voor eventuele vragen hierover kunt u terecht bij onze juristen via zorgenrecht@denederlandseggz.nl.