Naar homepage

Hoofdzaak Werk

Vanuit de waardenetwerken Volwaardig burgerschap en Mentale gezondheid is de Nederlandse ggz actief in de landelijke projectorganisatie van Hoofdzaak Werk. Dit is een convenantproject van ‘Sterk door Werk’, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, MIND, Valente, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, Mensen met Mogelijkheden, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland. Via Hoofdzaak Werk vanuit de Nederlandse ggz stimuleren en faciliteren we deelname van de leden van de Nederlandse ggz.

Doelen convenant ‘Sterk door Werk 2021-2024’

  1. Het voorkomen van vroegtijdige uitval uit het arbeidsproces van mensen met een psychische kwetsbaarheid
  2. Het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt door werkgevers goed voor te lichten en te ondersteunen
  3. Het vergroten van toeleiding naar duurzaam werk van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Algemene informatie lees je op de website van het convenant ‘Sterk door Werk’.

Werk verbetert leven

De gedachte achter Hoofdzaak Werk is helder. Wanneer mensen met psychiatrische problemen werk hebben, dan verbetert hun leven op veel vlakken. Welzijn gaat omhoog met 30%, het geluksgevoel verdubbelt, de kans op terugval wordt kleiner, zingeving stijgt, je bent gezonder, je hebt een beter dag- en nachtritme, je hebt sociale contacten, je hebt inkomen, enzovoorts.

Doel Hoofzaak Werk

Het doel van Hoofdzaak Werk is vanaf 2023 jaarlijks per arbeidsmarktregio (35 in totaal) 100 trajecten naar werk te starten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een groot aantal regio’s is vanaf 2021 met deze opschaling begonnen.

Lees ook de praktijkverhalen van ggz-aanbieders voor specialistische ggz Reinier van Arkel en Yulius. Zij zijn erin geslaagd via een aanbod van gecombineerde behandel- en re-integratietrajecten mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen.

Gebruik IPS bij Hoofzaak Werk

Om de doelstellingen van Hoofdzaak Werk te halen, kan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) worden ingezet. IPS is een methode om mensen met een ernstige psychische aandoening die graag willen werken, te helpen bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan. Bij deze methode is mogelijk is aanspraak te maken op cofinanciering vanuit de ministeries van SZW en VWS. Meer informatie over het inkoopkader van het UWV is te vinden op de UWV IPS.

Het is niet verplicht om IPS te gebruiken. Je kunt ook andere methoden inzetten, zoals Werk als Beste Zorg of Jobcoaching.

Algemene informatie lees je op de website van het convenant ‘Sterk door Werk’.