Zoeken

Geen stigma’s meer over psychische problemen
De veranderende samenleving is van invloed op ons persoonlijk welbevinden. Toegenomen druk op kinderen, jongeren en volwassenen leidt tot een jaarlijks stijgende vraag naar geestelijke gezondheidszorg. Dat is op termijn onhoudbaar. Het stigma moet doorbroken: leven met een psychische kwetsbaarheid is normaal en hoeft een zinvol leven met maatschappelijke participatie beslist niet in de weg te staan.

De beste garantie voor persoonlijk welbevinden ligt in maatschappelijke deelname via onder meer een zinvolle dagbesteding zoals werk of opleiding en relaties waarin iemand gezien wordt. Maatschappelijke deelname kan óók als mensen de veerkracht hebben om in hun dagelijks leven met hun psychische kwetsbaarheden om te kunnen gaan. Als mensen met een psychische kwetsbaarheid maatschappelijk actief blijven, verlaagt dat op termijn de vraag naar (geestelijke) gezondheidszorg.

de Nederlandse ggz werkt samen met ggz-instellingen en sociale partners aan oplossingen en initiatieven die bijdragen aan het versterken van de mentale veerkracht van kinderen, jongeren en volwassenen.

Meer over onze visie op het doorbreken van het stigma

Zero Suïcide
We gaan voor Zero Suicide: in Nederland mag niemand radeloos en eenzaam sterven door zelfmoord. Onze samenwerking met ggz-instellingen en sociale partners richt zich op suïcidepreventie. Lees meer.