Zoeken

Aanpak van de wachtlijsten
De bezuinigingsmaatregelen die de ggz in 2010 troffen, bleken in de praktijk te leiden tot uitgestelde zorgvraag, wachtlijsten en personeelstekorten. Die ervaring onderstreept dat een mentaal gezonde samenleving een solide financiering van de ggz vereist. Met een forse inzet op preventie en vroege signalering wil de Nederlandse ggz bovendien een lagere instroom in de ggz bewerkstelligen, wat een positieve invloed heeft op de wachttijden.
Lees meer
 
De best mogelijke geestelijke gezondheidszorg 
De Nederlandse geestelijke gezondheidszorg behoort bij de wereldtop. Om deze positie te behouden, is samenwerking noodzakelijk. Waar de Nederlandse ggz goed is in de behandeling van psychische aandoeningen en begeleiding bij het omgaan met deze kwetsbaarheden, zijn maatschappelijke partners dat in de aanpak van problemen op andere levensgebieden. Goede samenwerking is daarom een voorwaarde.
Lees hier het paper met onze plannen om de ggz te verbeteren. 
Kindermishandeling vroegtijdig signaleren en voorkomen 
Wij willen dat alle kinderen gezond, veilig en liefdevol kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen in onze samenleving. Kindermishandeling en huiselijk geweld kan worden voorkomen door vroegtijdige signalering. Om een gezonde en veilige opvoedsituatie voor kinderen en jongeren te realiseren, is een goede verbinding en samenwerking met de volwassen-ggz van belang.
Lees meer

Niemand sterft radeloos en eenzaam door zelfmoord 
In Nederland mag niemand radeloos en eenzaam sterven door zelfmoord. Onze samenwerking met ggz-instellingen en sociale partners richt zich met name op suïcidepreventie. We gaan daarbij voor Zero Suicide, maar alleen samen met anderen kunnen we onze ambitie realiseren. We organiseren dan ook netwerken, nemen daaraan deel en ondersteunen initiatieven van onze partners op het gebied van suïcidepreventie.
Lees meer

Geen stigma’s meer over psychische problemen 
De veranderende samenleving is van invloed op ons persoonlijk welbevinden. Toegenomen druk op kinderen, jongeren en volwassenen leidt tot een jaarlijks stijgende vraag naar geestelijke gezondheidszorg. Dat is op termijn onhoudbaar. Het stigma moet doorbroken: leven met een psychische kwetsbaarheid is normaal en hoeft een zinvol leven met maatschappelijke participatie beslist niet in de weg te staan.
Lees meer