Zoeken

Vanuit SamenBeter Westerpark is de website Lekkerinjevel.amsterdam ontwikkeld: digitale ondersteuning die mensen helpt om beter in hun kracht te komen zonder dat er direct een professional bij betrokken is.

Lees ook: 'Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt’ helpt zorgverleners in crisistijd