Zoeken

‘Fit op weg poli’ maakt van de nood een deugd
“Slinkende wachtlijsten, minder en kortere behandelingen door een preventieve werking, beter gebruik van e-health en positievere cliënten,” somt Suzanne van Hees een aantal voordelen van de Fit op weg poli op. Als klinisch psycholoog en manager behandelzaken bij GGZ Delfland stond zij een aantal jaar geleden aan de basis van deze innovatieve polikliniek in Spijkenisse. Samen met manager bedrijfsvoering Margarita Malisauskaite staat zij aan de vooravond van een bredere uitrol.

Lees meer
STORM helpt het risico op suïcide onder jeugd verlagen
“Bij preventie van depressie en suïcide onder jongeren, is samenwerking in een fijnmazig netwerk noodzakelijk,” zegt Sanne Rasing. Zij is senior-onderzoeker en projectleider van de STORM-aanpak. Samen met klinisch psycholoog Daan Creemers van GGZ Oost Brabant is zij vanaf de start nauw betrokken bij dit programma om somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd STORM (Strong Teens and Resilient Minds) landelijk uit te rollen.

Lees meer

‘Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt’ helpt zorgverleners in crisistijd
GGz Breburg (regio Breda-Tilburg) heeft afgelopen maart in samenwerking met het Amphia ziekenhuis in Breda en klinisch psychologen een online hulppakket Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt ontwikkeld en geïntroduceerd. Dit initiatief is bedoeld om mentale problemen bij zorgverleners te voorkomen als gevolg van de aanhoudende extreme werkomstandigheden door de zorg voor Covid-19 patiënten.

Lees meer