Zoeken

Aandacht voor preventie en mentale veerkracht op school
Veel psychische klachten ontstaan in de leeftijd tussen 15 en 25 jaar. Voor jongeren is laagdrempelige toegang tot hulp belangrijk. Dat betekent dat de zorg moet zijn waar de jongeren zijn: op school. Het Deltion JongerenTeam is een mooi voorbeeld van laagdrempelige beschikbaarheid op een mbo. Laagdrempelige zorg en ondersteuning in de school draagt eraan bij dat intensievere zorg niet nodig is en studenten hun diploma kunnen behalen.

Lees meer.
 

Lekker in je vel Amsterdam
Vanuit SamenBeter Westerpark is de website Lekkerinjevel.amsterdam ontwikkeld: digitale ondersteuning die mensen helpt om beter in hun kracht te komen zonder dat er direct een professional bij betrokken is. Juist nu in coronatijd extra belangrijk. Machteld Ploeg en Erniël de Boer hebben bijgedragen aan de totstandkoming en introductie van dit initiatief. In een video delen zij dit mooie praktijkverhaal. 

Lees meer

‘Fit op weg poli’ maakt van de nood een deugd
“Slinkende wachtlijsten, minder en kortere behandelingen door een preventieve werking, beter gebruik van e-health en positievere cliënten,” somt Suzanne van Hees een aantal voordelen van de Fit op weg poli op. Als klinisch psycholoog en manager behandelzaken bij GGZ Delfland stond zij een aantal jaar geleden aan de basis van deze innovatieve polikliniek in Spijkenisse. Samen met manager bedrijfsvoering Margarita Malisauskaite staat zij aan de vooravond van een bredere uitrol.
 
Lees meer

'Hoe wij kunnen bijdragen aan een mentaal veerkrachtig Nederland?'
Het is vijf voor twaalf. Wanneer we nu niets doen, verdubbelen onze zorgkosten in de komende twintig jaar en gaat een nóg groter deel van ons inkomen op aan zorgpremies. Terwijl Den Haag zich buigt over dit hoofdpijndossier, stelt de Nederlandse ggz zichzelf de vraag: “Hoe kunnen wij, als zorgprofessionals, hier nu al iets aan doen?” Als antwoord op die vraag startte GGZ Eindhoven (GGzE), een half jaar geleden, het inmiddels succesvolle initiatief ‘Mentale Kracht 040’. Een mooi voorbeeld van hoe je lokaal begint om Nederland veerkrachtiger te maken.
 
Lees meer

Preventie in de ggz-sector
Diverse recente inzichten benadrukken de urgentie van inzet op preventie en het herstellen en versterken van mentale weerbaarheid. Wij pleiten voor een langetermijnvisie voor een mentaal sterker gezonder Nederland. Wat is de rol van de ggz-sector in preventie? Met het voorbeeld van Tactus Verslavingszorg lichten we dit toe.

Lees meer
STORM helpt het risico op suïcide onder jeugd verlagen
“Bij preventie van depressie en suïcide onder jongeren, is samenwerking in een fijnmazig netwerk noodzakelijk,” zegt Sanne Rasing. Zij is senior-onderzoeker en projectleider van de STORM-aanpak. Samen met klinisch psycholoog Daan Creemers van GGZ Oost Brabant is zij vanaf de start nauw betrokken bij dit programma om somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd STORM (Strong Teens and Resilient Minds) landelijk uit te rollen.
 
Lees meer
 

‘Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt’ helpt zorgverleners in crisistijd
GGz Breburg (regio Breda-Tilburg) heeft afgelopen maart in samenwerking met het Amphia ziekenhuis in Breda en klinisch psychologen een online hulppakket Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt ontwikkeld en geïntroduceerd. Dit initiatief is bedoeld om mentale problemen bij zorgverleners te voorkomen als gevolg van de aanhoudende extreme werkomstandigheden door de zorg voor Covid-19 patiënten. 

Lees meer