Zoeken

Het Aanjaagteam Verwarde Personen is onder leiding van Liesbeth Spies gestart met een inventarisatie van oplossingen voor problemen die ontstaan rond verwarde personen. In een tussenrapportage is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. GGZ Nederland is als lid van het Aanjaagteam blij met de eerste inspanningen. Het rapport biedt goede bouwstenen, met name voor verdere samenwerking van de ggz met andere betrokkenen zoals cliënten, naasten, gemeenten en de politie.

Uitgangspunt is dat iemand die zorg nodig heeft, deze ook moet krijgen. We zien dat de samenwerking die hiervoor nodig is, mede dankzij de inspanningen van het Aanjaagteam, in veel regio’s van de grond komt. Partijen als de politie, gemeenten en zorgorganisaties zien het belang van preventie en vroegsignalering en gaan hierover met elkaar in gesprek. Een volgende stap is volgens GGZ Nederland dat we met elkaar afspraken maken over randvoorwaarden zoals bekostiging. Het werken vanuit verschillende financieringssystemen om de zorg voor mensen te organiseren, zorgt voor veel praktische problemen, waardoor zorg niet altijd snel kan starten of mensen tussen wal en schip dreigen te vallen.

Hieronder leest u de Tussenrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen.