Zoeken

Als gemeenten en jeugdregio’s niet snel actie ondernemen, dreigt het specialisme jeugdverslavingszorg en daarmee ook passende hulp voor jongeren met verslavingsproblematiek te verdwijnen. Om hier oplossingen voor te vinden worden met de betrokken partijen gesprekstafels georganiseerd.

Dat het specialisme jeugdverslavingszorg verdwijnt stelt GGZ Nederland in haar recente publicatie ‘Jeugdverslavingszorg in beeld - informatie voor jeugdhulpregio’s en gemeenten’.

Onacceptabel

De aanbieders van jeugdverslavingszorg kampen met een veelheid aan opdrachtgevers, een hoge administratieve last en financiële onzekerheid. Dat leidt ertoe dat jeugdverslavingszorgaanbieders vanuit bedrijfsmatig oogpunt steeds vaker moeten overwegen om niet langer verslavingszorg voor jeugdigen aan te bieden.

Hierdoor dreigt het aanbod van jeugdverslavingszorg uit het jeugdhulplandschap te verdwijnen. Dit is maatschappelijk gezien onacceptabel.

Regionale gesprekstafels 

Jeugdverslavingszorgaanbieders en gemeenten hebben samen de taak om passende hulp te blijven garanderen, voor hen starten regionale gesprekstafels.

Meer informatie