Zoeken

Afgelopen woensdag deed de voorzieningenrechter uitspraak in het kort geding dat was aangespannen tegen Stichting Benchmark GGZ (SBG). De rechter oordeelde dat de eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de privacy is geschonden en dat de gegevensregistratie onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens valt. Het is een geruststelling dat de rechter niet het tegenovergestelde heeft geconcludeerd. Tegelijkertijd geeft de voorzieningenrechter ook aan dat voor een definitief oordeel nader onderzoek nodig is. Het is nog onbekend wat deze uitspraak betekent voor een eventuele verdere procedure.

Daarnaast willen wij niet voorbij gaan aan het feit dat ROM de afgelopen periode meer dan eens ter discussie stond. Partijen hebben een ROM-akkoord gesloten waarin de doorontwikkeling van ROM, zowel voor het gebruik ten behoeve van spiegelinformatie als voor het bieden van keuze- en zorginkoopinformatie, centraal staat. GGZ Nederland is van mening dat deze uitspraak daar niets aan af doet. Wij willen dan ook, voordat wij met een nieuw advies komen over de aanlevering van gegevens, eerst met partijen in overleg over het hoe en wat voor een vervolg. Dit neemt niet weg dat GGZ Nederland een groot voorstander blijft van ROM om de kwaliteit van zorg te verbeteren en om deze transparant te maken. Zoals eerder gemeld moedigen wij onze leden dan ook aan om ROM te blijven gebruiken, maar de aanlevering aan SBG nog niet te hervatten. We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over het vervolg.