Naar homepage

Altijd passende hulp nodig bij psychische crisis

Publicatiedatum

Mensen in een psychische crisis moeten altijd passende hulp kunnen krijgen. Dat is wat leden van GGZ Nederland vinden in reactie op een onderzoek van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat vorig jaar bijna een vierde van de respondenten van het onderzoek, met name buiten kantooruren, moeite had om zorg te vinden of niet die kregen terwijl ze dit zelf wel nodig vonden. Dat is niet goed en we werken daarom aan oplossingen.

Een centraal en goed vindbaar meldpunt van de crisisdienst is van groot belang voor patiënten en naasten. Samen met Zorgverzekeraars Nederland en MIND wil GGZ Nederland dit bereiken door de keten van acute ggz goed vorm geven, zodat huisartsen en andere verwijzers weten waar ze terecht kunnen. We zoeken daarbij ook naar verbeteringen rond de bekostiging en de inpassing van de generieke module acute psychiatrie.

Ambulante zorg en ervaringsdeskundigheid

Een van de aanbevelingen uit het onderzoek van MIND is dat er verruiming nodig is van ambulante zorg. De respondenten geven aan dat goede ambulante zorg bijdraagt aan het voorkomen, uitstellen en verminderen van crisis, dit wordt herkend door GGZ Nederland. Ook wordt de inzet van ervaringsdeskundigen en time-out voorzieningen hooglijk gewaardeerd. Steeds meer ggz-organisaties maken gebruik van ervaringsdeskundigen. Hun inzet draagt bij aan herkenning en vergroting van zelfinzicht bij patiënten en bij het voorkomen van crisis. De bekostiging van ervaringsdeskundigen is nu nog niet goed geregeld. GGZ Nederland wil daarom een duurzame bekostiging van ervaringsdeskundigheid.

GGZ Nederland gaat graag in gesprek met MIND over de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen.