Zoeken

De Nederlandse ggz springt er, in een vergelijking tussen ggz-systemen in diverse landen, op verschillende vlakken positief uit. Hoewel de Nederlandse ggz genoeg problemen kent, zijn er internationaal gezien veel onderwerpen waar we trots op kunnen zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door het International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL). Zo is de toegang tot gespecialiseerde ggz in Nederland goed geregeld in vergelijking met andere landen en kennen we relatief weinig gedwongen opnames. Ook is de opnameduur gemiddeld korter dan in het buitenland en is het aantal heropnames na crisisopnames (ongeplande zorg) in Nederland lager dan in de andere onderzochte landen.

 

Niet achterover leunen

De vergelijking laat zien dat we in Nederland op de goede weg zijn, maar er zijn nog problemen waarvoor we aan oplossingen werken. Voorzitter Jacobine Geel: “Het is mooi dat het onderzoek laat zien dat we in Nederland bijvoorbeeld een goede toegang tot ggz kennen, maar tegelijkertijd moeten er nog te veel mensen te lange tijd wachten op hun behandeling. Dat is onacceptabel.” In het hoofdlijnenakkoord voor de ggz zijn voor de komende vier jaar onder meer afspraken gemaakt over de aanpak van wachttijden. GGZ Nederland en haar leden blijven werken aan tijdige toegang voor iedereen die zorg nodig heeft en aan een inclusieve en veilige samenleving.

 

 

Prinsjesdag

De kabinetsplannen van Prinsjesdag sluiten aan op de afspraken in het hoofdlijnenakkoord voor de ggz. De afspraken over onder meer de arbeidsmarkt, het terugdringen van regeldruk en de juiste zorg op de juiste plek zijn nodig om de ggz verder te verbeteren en actuele problemen het hoofd te bieden. De arbeidsmarkt vormt de komende jaren een belangrijke uitdaging. Er zijn veel onvervulde vacatures in de ggz en het is zorgelijk dat steeds meer zorgmedewerkers zich laten inhuren als zelfstandige, met ongewilde kostenstijgingen tot gevolg.

 

 

Gemeenten

Beleid wordt tegenwoordig al lang niet meer alleen in Den Haag gemaakt. Juist als het gaat om meedoen aan de maatschappij voor kinderen, jongeren en volwassenen met een psychische aandoening, hebben gemeenten veel verantwoordelijkheden. We roepen gemeenten, zorgverzekeraars en onze leden op om samen goede afspraken te maken over toegankelijke geestelijke gezondheidszorg in de regio voor jong en oud. Alleen in nauwe samenwerking kunnen we problemen oplossen en werken aan goede geestelijke gezondheid.

 

 

IIMHL

GGZ Nederland sluit in 2019 officieel aan bij het International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL), die de internationale vergelijking uitvoerde. Vooruitlopend op het lidmaatschap nam GGZ Nederland al deel aan deze studie. De samenwerking met andere landen binnen het IIMHL-netwerk draagt bij aan steeds verdere verbetering van de Nederlandse ggz. De uitkomsten van de internationale vergelijking zijn hier te vinden.