Naar homepage

Met een ander intakegesprek de wachttijden verminderen

Publicatiedatum

GGZ Noord-Holland-Noord heeft een andere vorm van een intakegesprek ontwikkeld: de Herstel Ondersteunende Intake (HOI). Met als resultaat dat in de pilotregio de doorstroom naar de specialistische GGZ (SGGZ) sterk is verminderd (40% gedaald) en er daardoor indirect een positief effect op de wachttijden zichtbaar werd.

Mede dankzij de HOI-aanpak slonk de wachttijd van 4 maanden wachten dit voorjaar tot nu in sommige teams nog maar 2 weken. Genoeg redenen om deze unieke HOI-aanpak eens nader onder de loep te nemen met de initiatiefnemer/psycholoog, een ervaringsdeskundige en een bestuurder van GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN).

De HOI is een intakegesprek waar naast een psychiater of klinisch psycholoog ook een ervaringsdeskundige bij betrokken is. Het gesprek is niet zozeer gericht op het stellen van een klassieke diagnose – daarvoor wordt de vooraf ingevulde vragenlijst juist gebruikt- maar meer op de kracht van de cliënt en wat hij of zij nodig heeft, oftewel een persoonlijke of herstelgerichte diagnose. Vier basisvragen zijn bij het gesprek leidend: Wat is er met je gebeurd? Wat is je kwetsbaarheid en weerbaarheid? Waar wil je naartoe? En: Wat heb je nodig? De uitkomst van het gesprek is dan vaak dat cliënten gebaat zijn bij andere hulp dan een specialistische ggz-behandeling. Die hulp krijgen ze dan met name via de herstelwerkplaats en eHealth.

Lees meer op de website van Weg van de Wachtlijst.